Αναρρόφηση (εξαερισμός)

Αναρρόφηση προορίζεται για την αφαίρεση προστίμου ξηρά σωματίδια από τη μεταφορά καταφύγια και τον εξοπλισμό της διαδικασίας και την περιοχή εργασίας με τη χρήση της μεθόδου της πιπίλισμα τους με τη ροή του αέρα (αέρας χρησιμοποιείται ως το μέσο φορέα) στις σωληνώσεις σύστημα αναρρόφησης μέσω του οποίου τα σωματίδια από το ρεύμα αέρα φτάνει στον προορισμό (φίλτρο, διαλύτης και συλλέγονται σε δοχείο). Για την εξάλειψη του συστήματος αναρρόφησης σκόνης χρησιμοποιείται με ένα εκτεταμένο δίκτυο αεραγωγών και εξοπλισμό καθαρισμού αερίου.

Εγκατάσταση και ρύθμιση μονάδων αναρρόφησης πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις αποθήκευσης και επεξεργασίας προϊόντων σιτηρών, εργοστασίων τούβλων, λατομείων κλπ.

Η αναρρόφηση είναι διαφορετική από αυτή εξαερισμού το γεγονός ότι στον εξαερισμό η εργασία του συστήματος επικεντρώνεται στον έλεγχο των ροών του αέρα ως έχει και ο αέρας αναρρόφησης χρησιμοποιείται μόνο ως φορέας και η εργασία του συστήματος επικεντρώνεται στην απομάκρυνση μικρών ξηρών σωματιδίων.

Περιεχόμενα

Σκοπός του συστήματος αναρρόφησης είναι η πρόληψη της εξάπλωσης επιβλαβών εκπομπών από την πηγή στον αέρα της περιοχής εργασίας. Η συσκευή αναρρόφησης, κατά κανόνα, απαιτείται για την κατεργασία του ξύλου, τη σύνθλιψη και άλλες επιχειρήσεις της ελαφράς και βαριάς βιομηχανίας, η τεχνολογική διαδικασία στην οποία συμβαίνει με την απελευθέρωση επιβλαβών ουσιών. Η κύρια διαφορά αυτού του τύπου εξαερισμού από τα άλλα είναι η μεγάλη γωνία της κλίσης των αγωγών για την αποφυγή σχηματισμού σταγόνων ζώνης και υψηλής ταχύτητας ροής αέρα.

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος αξιολογείται επί τη λεγόμενη nevybivaniya βαθμού, δηλ η αναλογία της διαγράφεται κινδύνων βλαπτικότητας να αποφευχθεί τοπικό σύστημα ανάκτησης αναρρόφησης και επομένως πιαστεί στον αέρα του χώρου εργασίας.

Υπάρχουν δύο τύποι συστημάτων αναρρόφησης - monoblock και αρθρωτό.

Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων monoblock περιλαμβάνουν την κινητικότητα και την αυτονομία. Το μονοπώλιο επιτρέπει την τοποθέτηση της μονάδας κοντά σε πηγές βλαβών και παρέχει εύκολη σύνδεση με τον κορμό των κεντρικών συστημάτων αναρρόφησης. Η μονάδα μονοκλειδώματος αποτελείται από ανεμιστήρα, διαχωριστή (φίλτρο) και δοχείο απορριμμάτων και μπορεί να είναι κινητή ή σταθερή.

Αυτός ο τύπος συστήματος είναι πιο αποτελεσματικό, αρθρωτό σύστημα αναρρόφησης έχουν σχεδιαστεί και εγκατασταθεί ειδικά με βάση το πρόβλημα που τίθεται από τον πελάτη, η απόφαση της οποίας είναι πλήρως συμβατή με τα χαρακτηριστικά της συσκευής της μεθόδου που δημιουργήθηκε, απαιτούν την παρουσία του.

Τα κύρια στοιχεία και τα συστατικά του συστήματος αυτού είναι:

Τα συστήματα αναρρόφησης έχουν βρει εφαρμογή σε βιομηχανίες όπως:

 • ξυλουργική
 • βιομηχανία τροφίμων
 • παραγωγή σκόνης και χαλαρών υλικών
 • επεξεργασία και παραγωγή προϊόντων χαρτιού και χαρτονιού

Ένα σημαντικό μερίδιο της παραγωγικότητας μειώνεται λόγω της ύπαρξης κενών στο σύστημα, δημιουργώντας απώλειες 5-10% [ η πηγή δεν έχει καθοριστεί 2808 ημέρες ]. Το φαινόμενο αυτό συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση ήδη λειτουργούντων συστημάτων αναρρόφησης ή τη δημιουργία ενός έργου. Η επιλογή της μονάδας ανεμιστήρα εκτελείται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανονικοποιημένες απώλειες, χωρίς να επανακαθοριστεί η ισχύς του ανεμιστήρα με το απαιτούμενο περιθώριο.

Συστήματα αναρρόφησης: τύποι, συσκευή, κριτήρια εγκατάστασης

Οι διαδικασίες παραγωγής συχνά συνοδεύονται από την απελευθέρωση σκονισμένων στοιχείων ή αερίων που μολύνουν τον αέρα στο δωμάτιο. Το πρόβλημα θα επιλυθεί με συστήματα αναρρόφησης.

Αυτές είναι συσκευές που αφαιρούν τη βιομηχανική ρύπανση τη στιγμή της εμφάνισής τους και συμβάλλουν στον αποτελεσματικό καθαρισμό του αέρα.

Πώς λειτουργεί

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί αναπόφευκτο μέρος πολλών διαδικασιών παραγωγής. Για να διατηρηθούν τα καθιερωμένα υγειονομικά πρότυπα καθαρότητας του αέρα, χρησιμοποιήστε διαδικασίες αναρρόφησης. Με τη βοήθειά τους, είναι δυνατό να αφαιρεθεί αποτελεσματικά η σκόνη, οι βρωμιές, οι ίνες και άλλες παρόμοιες ακαθαρσίες. Η αναρρόφηση είναι μια αναρρόφηση, η οποία πραγματοποιείται δημιουργώντας σε άμεση γειτνίαση με την πηγή μόλυνσης μια περιοχή χαμηλής πίεσης.

Για να δημιουργήσετε τέτοια συστήματα, χρειάζεστε σοβαρές ειδικές γνώσεις και πρακτική εμπειρία. Αν και η εργασία των μέσων αναρρόφησης σχετίζεται στενά με τη λειτουργία των συστημάτων εξαερισμού, κάθε ειδικός στον τομέα του εξαερισμού δεν θα αντιμετωπίσει το σχεδιασμό και την εγκατάσταση αυτού του τύπου εξοπλισμού.

Για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση, συνδυάζονται μέθοδοι εξαερισμού και αναρρόφησης. Το σύστημα εξαερισμού στην αίθουσα παραγωγής πρέπει να είναι εφοδιασμένο και εξάτμιση για να διασφαλίζεται η συνεχής παροχή καθαρού αέρα από έξω.

Η αναρρόφηση χρησιμοποιείται ευρέως σε τομείς όπως η σύνθλιψη, η κατεργασία ξύλου, η κατασκευή καταναλωτικών προϊόντων και άλλες διαδικασίες, οι οποίες συνοδεύονται από την απελευθέρωση μεγάλου αριθμού επιβλαβών ουσιών για εισπνοή.

Η διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων με τα συνήθη μέσα προστασίας δεν είναι πάντοτε δυνατή και η φιλοδοξία μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθεί μια ασφαλή διαδικασία παραγωγής στο κατάστημα. Η απομάκρυνση των προσμείξεων μέσω αυτού του τύπου συστήματος πραγματοποιείται μέσω ειδικών αεραγωγών, οι οποίοι έχουν μεγάλη γωνία κλίσης. Αυτή η θέση εμποδίζει την εμφάνιση των λεγόμενων ζωνών στασιμότητας.

Ένας δείκτης της αποτελεσματικότητας ενός τέτοιου συστήματος είναι ο βαθμός μη εξάλειψης, δηλ. η αναλογία της ποσότητας των προσμείξεων που έχουν αφαιρεθεί στη μάζα επιβλαβών ουσιών που δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα.

Υπάρχουν σπονδυλωτά συστήματα αναρρόφησης και μοντέλα με τη μορφή ράβδου καραμελών. Το πρώτο είναι μια στατική συσκευή, οι τελευταίες είναι πιο κινητές. Επιπλέον, διακρίνονται συστήματα αναρρόφησης χαμηλής πίεσης (κάτω των 7,5 kPa), μέσης πίεσης (7,5-30 kPa) και υψηλής πίεσης (άνω των 30 kPa).

Τα μονοπώλια αποτελούνται από στοιχεία όπως:

 • ανεμιστήρας;
 • διαχωριστή.
 • συσσωρευτή αποβλήτων.

Ο διαχωριστής είναι ένα φίλτρο για τον καθαρισμό των αέριων μαζών που διέρχονται από τη συσκευή. Ο συσσωρευτής αποβλήτων μπορεί να είναι είτε σταθερός, δηλ. ενσωματωμένο μονοκόμματο και αφαιρούμενο. Ένα τέτοιο συγκρότημα μπορεί να αγοραστεί ήδη έτοιμο και απλά εγκατεστημένο σε ένα μέρος κατάλληλο για την εκτέλεση διαδικασιών αναρρόφησης. Ωστόσο, δεν είναι δύσκολο να συνδεθούν με υπάρχοντα κεντρικά συστήματα.

Τα αρθρωτά συστήματα είναι πιο δύσκολο να εγκατασταθούν και κοστίζουν περισσότερο, αλλά η χρήση τους είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τη χρήση δομών μονοπώλων. Τέτοια συστήματα δεν είναι τυπικά, αρχικά σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες συνθήκες και εργασίες. Αυτό λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως:

 • χαρακτηριστικά του χώρου παραγωγής ·
 • χαρακτηριστικά της τεχνολογικής διαδικασίας ·
 • την ποιότητα του μεταφορικού μέσου κ.λπ.

Είναι συνήθως ένα κεντρικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο αεραγωγών και μια μονάδα αναρρόφησης. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ένα σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι με ένα αλλά με δύο ή περισσότερες τέτοιες μονάδες. Το υλικό του αγωγού μπορεί να είναι διαφορετικό, ανάλογα με τη φύση και την ποσότητα των ρύπων που υποτίθεται ότι μεταφέρονται μέσω αυτών.

Τα πιο στερεά είναι τα σχέδια του black metal, αλλά είναι και τα πιο ακριβά. Εν πάση περιπτώσει, ξεχωριστά τμήματα της γραμμής αέρα είναι ερμητικά σφραγισμένα μέσω φλαντζών βιδωμένων μεταξύ τους.

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα των συστημάτων αναρρόφησης μπορεί να σημειωθεί η σχετική απλότητα του σχεδιασμού, συμβατότητα με διάφορα είδη εξοπλισμού παραγωγής, δεν είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον, την εργασία τους, μπορούν να αυτοματοποιηθούν, αν θέλετε, να ενισχύσει τις εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, κ.α.

Τα μειονεκτήματα τέτοιων εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν, πρωτίστως, την αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα όταν δεν σχεδιάζεται σωστά, καθώς και η χαμηλή αντίσταση των μεταλλικών αγωγών να φορούν. Αυτά τα σημεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή του κατάλληλου σχεδιασμού.

Γιατί σχεδιάζω

Για να δημιουργήσετε ένα αρθρωτό σύστημα αναρρόφησης, σχεδιάστε την εγκατάσταση των ακόλουθων στοιχείων:

 • τοπική αναρρόφηση.
 • κεκλιμένοι αγωγοί.
 • σύστημα φίλτρων.
 • ανεμιστήρα υψηλής πίεσης και τα παρόμοια.

Ως τοπική αναρρόφηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα μοντέλα συσκευών, για παράδειγμα, αερόφερτες αναρρόφησης, δομές όπως "ομπρέλα", "καταφύγιο" και άλλοι. Οι αγωγοί τοποθετούνται από το σημείο συλλογής των αποβλήτων μέχρι το σημείο από την κίνηση προς τον εξωτερικό χώρο. Το σύστημα φιλτραρίσματος μπορεί να λάβει τόσο την αφαίρεση των καθαρισμένων αέριων μαζών από το δωμάτιο όσο και την επιστροφή τους μετά από διήθηση μέχρι το σημείο εισαγωγής.

Πριν από την κατάρτιση του σχεδιασμού της μονάδας αναρρόφησης, είναι απαραίτητο να διενεργηθεί μια τεχνική εξέταση της κατάστασης της εγκατάστασης. Σε αυτό το στάδιο είναι δυνατό να εντοπιστούν και να διορθωθούν οι ελλείψεις του συστήματος. Μια παρόμοια δοκιμή μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε υπάρχοντα συστήματα αερισμού και αναρρόφησης.

Η αποτελεσματικότητα της αναρρόφησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον όγκο του αέρα που διέρχεται από τους αγωγούς ανά μονάδα χρόνου. Όσο περισσότερο αυτός ο δείκτης, τόσο πιο δαπανηρή είναι η εγκατάσταση της δομής, καθώς και το κόστος λειτουργίας της. Εάν επιλέξετε σωστά τα στοιχεία του συστήματος, το κόστος, τόσο αρχικό όσο και λειτουργικό, μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

Αυτό περιλαμβάνει την επιλογή μιας κατάλληλης συσκευής για αναρρόφηση αέρα, κατάλληλους υπολογισμούς για τη διανομή του αέρα τροφοδοσίας και τα παρόμοια. Ως αποτέλεσμα, το φορτίο στο σύστημα θα μειωθεί, τα φίλτρα θα απαιτούν σπάνια καθαρισμό, η διάρκεια ζωής των ανεμιστήρων θα αυξηθεί κ.λπ. Μερικοί ιδιοκτήτες βιομηχανικών ικανοτήτων κατά την επιλογή ενός συστήματος καθαρισμού ακολουθούν την πορεία της ελάχιστης αντίστασης.

Απορρίπτονται από τις παραμέτρους εγκατάστασης του κυκλώνα, λέγοντας απλώς στον προμηθευτή τις συνθήκες λειτουργίας του: τη ροή του αέρα και τη φύση των ρύπων. Ως αποτέλεσμα, λαμβάνουν μια συσκευή της οποίας η απόδοση αντιστοιχεί στους πίνακες χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλες παράμετροι. Οι έμπειροι σχεδιαστές υποστηρίζουν ότι αυτή η προσέγγιση συνήθως οδηγεί σε αύξηση του κόστους και μείωση της αποδοτικότητας του εξοπλισμού.

Το κόστος της μονάδας κυκλώνα είναι υψηλότερο, τόσο περισσότεροι όγκοι αέρα ταξιδεύουν μέσα από αυτό. Εάν βελτιστοποιήσετε το υπάρχον σύστημα διανομής αέρα, μπορείτε να αντλήσετε αντλίες και φίλτρα που θα δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα με λιγότερη ροή αέρα.

Αυτός ο εξοπλισμός θα είναι φθηνότερος, η εξοικονόμηση μπορεί να αποτελεί περίπου το ένα τρίτο του συνολικού κόστους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτού επιλέξετε τον εξοπλισμό για το σύστημα αναρρόφησης, θα πρέπει να φροντίσετε την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και να προσκαλέσετε έμπειρους σχεδιαστές.

Χαρακτηριστικά εγκατάστασης τέτοιων κατασκευών

Δεδομένου ότι μεταφέρονται σημαντικοί όγκοι μόλυνσης μέσω των αεραγωγών των συστημάτων αναρρόφησης, επιβάλλονται υψηλότερες απαιτήσεις σε τέτοιες κατασκευές, σε αντίθεση με τα συστήματα εξαερισμού τροφοδοσίας. Για την κατασκευή τους, χρησιμοποιούνται πάχη χάλυβα από 1,2 έως 5,0 mm και για χαλύβδινα εξαρτήματα συνιστάται η λήψη χάλυβα με πάχος 1,0 mm περισσότερο από το υλικό των αεραγωγών.

Απαγορεύεται η σύνδεση των αγωγών αναρρόφησης στους βραχίονες ανάρτησης. Επιτρέπεται μόνο η χρήση σφιγκτήρων στερεωμένων με βραχίονες, σε ορισμένες περιπτώσεις οι αλυσίδες χρησιμοποιούνται ως στερέωση.

Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων πρέπει να είναι τρία μέτρα για σωλήνες με διάμετρο μεγαλύτερη από 40 mm και τέσσερα μέτρα - με διάμετρο σχεδιασμού 400 mm ή μικρότερη. Αυτές οι παράμετροι θα εξασφαλίζουν επαρκή αντοχή στη δομή και θα μειώνουν τον κίνδυνο θραύσης των αγωγών κατά τη λειτουργία.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των αεραγωγών αναρρόφησης είναι ότι συχνά πρέπει να αποσυναρμολογηθούν για να καθαριστούν οι μολυντές που συσσωρεύονται στους τοίχους. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα της ταχείας φθοράς, τα μεμονωμένα στοιχεία πρέπει να αντικαθίστανται περιοδικά.

Για το λόγο αυτό, συνιστάται να χρησιμοποιείτε στοιχεία σύζευξης ταχείας απελευθέρωσης για την τοποθέτηση των δομών, παρά τις παραδοσιακές φλάντζες, οι οποίες αποτυγχάνουν γρήγορα λόγω της συχνής αποσυναρμολόγησης.

Για να ρυθμίσετε τη ροή του αέρα χρησιμοποιώντας λοξές πύλες, οι οποίες παρουσιάζουν μικρότερη αντίσταση στη ροή και αποτρέπουν καλύτερα τη συσσώρευση ρύπων. Η χρήση ρυθμιστικών βαλβίδων πεταλούδας στα συστήματα αναρρόφησης δεν συνιστάται. Είναι πολύ σημαντικό οι αγωγοί να βρίσκονται στη σωστή γωνία.

Η θέση της δομής εξαρτάται από την καθορισμένη παροχή αέρα, η οποία καθορίζεται από τη φύση των αφαιρεθέντων ρύπων. Έτσι, για να έχετε ταχύτητα περίπου 20 m / s, χρειάζεστε κλίση 60 μοιρών, με ταχύτητα 45 m / s - γωνία μικρότερη από 60 μοίρες, κ.λπ.

Εάν η φύση των προσμείξεων καθιστά δυνατή την πρόβλεψη της συσσώρευσης κολλώδους σκόνης στους αγωγούς, τότε τέτοια βιομηχανικά συστήματα αναρρόφησης πρέπει αρχικά να σχεδιάζονται με την προσδοκία της μέγιστης ταχύτητας κίνησης των αέριων μαζών.

Για να διευκολυνθεί η διαδικασία καθαρισμού της κατασκευής, μέσα στους αγωγούς εισάγετε ειδικά ένθετα από το φιλμ, το χαρτί και άλλα κατάλληλα υλικά. Οι συμβατικοί οικιακοί και ακόμη και ορισμένοι βιομηχανικοί ανεμιστήρες για συστήματα αναρρόφησης δεν είναι κατάλληλοι, ακόμη και αν έχουν επαρκή χωρητικότητα. Χρειαζόμαστε συσκευές με αυξημένη αντοχή στη φθορά, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό υψηλό φορτίο χωρίς διακοπή.

Ένα κοινό πρόβλημα για τα συστήματα αναρρόφησης χαμηλής απόδοσης είναι η απώλεια αέρα. Για να αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο, οι ειδικοί συνιστούν την επιλογή των οπαδών με κάποιο αποθεματικό ισχύος. Η απώλεια αέρα στην πράξη μπορεί να φτάσει το 30% σε σύγκριση με τα υπολογισθέντα δεδομένα.

Η εσφαλμένη επιλογή της τοπικής αναρρόφησης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ολόκληρο το σύστημα. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα τέτοιο στοιχείο χωρίς να λάβετε υπόψη τα χαρακτηριστικά της τεχνολογικής διαδικασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα υπάρξει αποτελεσματικό καταφύγιο όπως "ομπρέλα", σε άλλες - "βιτρίνα", κουκούλα, καμπίνα, κλπ. Αυτή η στιγμή πρέπει απαραίτητα να συμφωνηθεί με τον τεχνολόγο σε μια συγκεκριμένη παραγωγή.

Για μια πρόχειρη καθαρίστε τον αέρα από τη σκόνη χρησιμοποιώντας τη σακούλα σκόνης, η σκόνη besperegorodochnye καπναγωγών θάλαμο obunkerovannye ξηρό κυκλώνες και άλλες τέτοιες συσκευές ανάλογα με τη φύση της σκόνης. Για το μεσαίο χρησιμοποιούνται συχνά πλυντρίδες καθαρισμό, και λεπτή καθαρισμός εκτελείται χρησιμοποιώντας ένα σύνολο πόρων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ένα διαχωριστή τύπου κυκλώνα και έναν τύπο φίλτρου τσάντα, σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας σωλήνας βεντούρι υψηλής πίεσης ή άλλες κατάλληλες μονάδες.

Γιατί υπάρχουν προβλήματα

Ακόμη και με ένα σύστημα αναρρόφησης στο χώρο παραγωγής, το επίπεδο μόλυνσης στον αέρα θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά. Συμβαίνει ότι το σύστημα λειτουργεί κανονικά, τα φίλτρα είναι καλά, αλλά η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει υπερβολικά υψηλή. Η αιτία των ελλείψεων μπορεί να είναι μερικά φαινόμενα:

 • Η σκόνη που συσσωρεύεται στους αγωγούς.
 • χαμηλή απόδοση ανεμιστήρα εξαγωγής?
 • υπερβολική κατανάλωση αέρα
 • ανεπαρκής εισροή μάζας φρέσκου αέρα.

Αν συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα σκόνης στους αγωγούς των αεραγωγών, αυτό δείχνει ότι το έργο είχε αρχικά πολύ χαμηλές ταχύτητες για τη μετακίνηση των αέριων μαζών. Μια άλλη αιτία αυτού του φαινομένου είναι ελαττώματα στη διαμόρφωση των στοιχείων του συστήματος αναρρόφησης. Αποτρέψτε την έγκαιρη αφαίρεση των σωματιδίων σκόνης από το σύστημα μπορεί να έχει υπερβολικά απότομες στροφές, περιοχές με μικρή κλίση, έλλειψη επαρκούς αριθμού καταπακτών κλπ.

Η εσφαλμένη εγκατάσταση ή τα σφάλματα μπορούν να προκαλέσουν υπερβολικές απώλειες αέρα στο σύστημα, γεγονός που οδηγεί σε γενική μείωση της απόδοσης της συσκευής. Η διαρροή ρεύματος αέρα μπορεί επίσης να συμβεί ως αποτέλεσμα ακατάλληλης λειτουργίας του συστήματος διήθησης. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να συμπεριληφθεί στους υπολογισμούς επαρκές ποσοστό τέτοιων ζημιών.

Εάν περάσει επαρκής ποσότητα αέρα μέσω του συστήματος, αλλά το σύστημα δεν αποδεικνύει ακόμη την αναμενόμενη απόδοση, μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρήσετε τον σχεδιασμό της τοπικής σκάφης αναρρόφησης. Πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να συλλέγεται η μέγιστη ποσότητα ρύπων, εμποδίζοντας την είσοδό τους στον αέρα του δωματίου. Αυτή η δομή σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρεμβαίνει στην εργασία και την κίνηση του προσωπικού.

Αν δεν υπάρχει αρκετός καθαρός αέρας στο δωμάτιο, δεν θα είναι αρκετό να λειτουργήσει το σύστημα αναρρόφησης. Για να αντισταθμιστεί η αυξημένη αποτελεσματικότητα της ανταλλαγής αέρα, στην αίθουσα παραγωγής παρέχεται εξαερισμός με ανάκτηση. Σε καυτά καταστήματα, ο εξωτερικός αέρας δεν θερμαίνεται, αρκεί να ανοίξετε τον τοίχο και να τον κλείσετε με ένα αποσβεστήρα.

Χρήσιμο βίντεο για το θέμα

Ακολουθεί μια επισκόπηση της αποσυσκευασίας και εγκατάστασης του κινητού συστήματος αναρρόφησης RIKON DC3000 για την ξυλουργική βιομηχανία:

Αυτό το βίντεο παρουσιάζει ένα σταθερό σύστημα αναρρόφησης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή επίπλων:

Συστήματα αναρρόφησης - ένας σύγχρονος και αξιόπιστος τρόπος καθαρισμού του αέρα σε βιομηχανικούς χώρους από επικίνδυνη ρύπανση. Εάν ο σχεδιασμός έχει σχεδιαστεί και εγκατασταθεί σωστά χωρίς σφάλματα, θα αποδειχθεί υψηλή απόδοση με ελάχιστο κόστος.

Αναρρόφηση τι είναι αυτό;

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (Λατινικά aspiratio αναπνοή, εισπνοή). Αναρρόφηση συχνά αποκαλείται διείσδυση εντός του αεραγωγού κατά τη διάρκεια της υγρής εισπνοής ή στερεές ουσίες (υπολείμματα τροφών, το σάλιο, φλεγμονώδες εξίδρωμα, κομμάτια ιστού, αίματος, τεχνητά δόντια και άλλα αντικείμενα).

Ο όρος «εισρόφηση» επίσης χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει θεραπείες αναρρόφηση περιεχόμενο από διαφορετικές κοιλότητες (βλ. Αποστράγγισης αναρρόφησης) που παράγεται από διάφορους τύπους αναρροφητήρες. Για διαγνωστικούς σκοπούς, χρησιμοποιώντας το υλικό αναρροφητήρα που λαμβάνεται από διάφορα όργανα για μικροσκοπική εξέταση - (. Βιοψίας cm) βιοψία αναρρόφηση. Η αναρρόφηση αέρα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ειδικές συσκευές για την ανάλυσή του.

Οι παράγοντες προδιαθέτουν για εισρόφηση ξένου υλικού μέσα στην αναπνευστική οδό, περιλαμβάνουν μείωση των προστατευτικών φάρυγγα αντανακλαστικά και λάρυγγα, παρατηρείται σε γενική αδυναμία, σε μία βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ο όγκος του αερισμού των πνευμόνων και οι ιδιότητες της αναρροφημένης μάζας έχουν επίσης σημασία.

Αναρρόφηση παρατηρήθηκαν σε συσκότισης εμετό που προκαλείται από δηλητηρίαση, κώμα, υπό γενική αναισθησία και πι. Π Blood αναρρόφηση λαμβάνει χώρα όταν η αιμορραγία από τα αιμοφόρα βρογχο-πνευμονικό σύστημα, όπως η πνευμονική φυματίωση, η υπερβολική αιμορραγία από το στομάχι ή τον οισοφάγο. Η αιτία της αναρρόφησης ξένων αντικειμένων στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μια απροσδόκητη βαθιά αναπνοή. Το Ascaris μπορεί να αναρροφηθεί από τη στοματική κοιλότητα στο λάρυγγα κατά τη διάρκεια του ύπνου, ειδικά σε παιδιά.

Συνέπειες αναρρόφησης εξαρτάται από τη σοβαρότητα της υποκείμενης νόσου, και το μέγεθος, η συνέπεια, η ποσότητα του βάθους διείσδυσης, τοξικότητα και μόλυνση αναρροφήθηκε υλικό. Η αναρρόφηση μεγάλων αντικειμένων ή μεγάλων ποσοτήτων υγρής μάζας οδηγεί σε ασφυξία.

Μικρότερες ξένο σώμα, ανάλογα με το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα, και τη θέση στο αναπνευστικό σύστημα ή απόχρεμψης διαλύονται ή να προκαλέσει βλάβη και φλεγμονή στο βρογχο-πνευμονικό σύστημα - (βλ. Πνευμονία) πνευμονία από εισρόφηση.

Αναρρόφηση στα παιδιά. Η διείσδυση στο αναπνευστικό σύστημα ξένου υλικού στα παιδιά είναι συχνότερη από αυτή των ενηλίκων. Τα φρούτα μπορούν αναρρόφηση αμνιακό υγρό και βλέννας από το κανάλι γέννησης κατά την παράδοση με αποτέλεσμα την πρόωρη αναπνευστικές κινήσεις στη βάση της ανεπάρκειας οξυγόνου. Ο λόγος για το τελευταίο μπορεί να είναι η μητέρα της ασθένειας (καρδιοπάθεια, τοξιναιμία της κυήσεως), διαταραχές της κυκλοφορίας του αίματος matochnoplatsentarnogo παθολογικές παράδοσης (πρόωρη εκκένωση του νερού, την αδράνεια της μήτρας, συστροφή ή πατώντας το ομφάλιο λώρο). Η αναρρόφηση στο έμβρυο συνοδεύεται από μια αλλαγή στο ρυθμό και τη συχνότητα του καρδιακού παλμού.

Νεογνά σημειωθεί αναρρόφηση του γάλακτος από το στόμα κατά την αναπνοή κατά τη διάρκεια της σίτισης, αν οι ρινικές διόδους του παιδιού κλείσει το στήθος της μητέρας του. Το ίδιο συμβαίνει όταν το παιδί βρίσκεται σε λάθος θέση, όταν η φωνητική κορσέδα δεν είναι εντελώς κλειστή κατά τη διάρκεια της σίτισης. με το κεφάλι ριγμένο πίσω σε μια δύσκολη στιγμή κατάποση την επιγλωττίδα σφιχτά κλείσει την είσοδο του λάρυγγα. Πρόωρη, εξασθενημένους και άρρωστοι νεογέννητα, ειδικά στην βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος, η αναρρόφηση του γάλακτος παρατηρείται λόγω της απουσίας του αντανακλαστικού της καταπόσεως ή αντανακλαστικά παραβιάσεις συντονίζουν πιπίλισμα και την κατάποση με την αναπνοή.

Αναρρόφηση της βλέννας και εμετό μπορεί να είναι σε νεογνά και βρέφη με δυσπλασίες γαστρεντερική (ατρησία οισοφάγου, πυλωρική στένωση), και η ζημία γέννηση ασφυξία, σοβαρή νόσο με τοξιναιμία, δηλητηρίαση των νοικοκυριών.

Με ανεπαρκή φροντίδα του παιδιού, είναι δυνατή η αναρρόφηση τεμαχίων τροφής και μικρών ξένων σωμάτων.

Αναρρόφηση μάζες πυκνά τρόφιμα ή αντικείμενα μπορεί να μπλοκάρουν τον αυλό της τραχείας και κύριο βρόγχο, ή απότομη βαθμίδα εισπνευστική δυσκολία, που συνοδεύεται από βήχα, κυάνωση και στη συνέχεια από το δέρμα και τους βλεννογόνους. Όταν οι μικρές βρόγχοι μπλοκαριστούν, ατελεκτάση, αναπτύσσεται πνευμονία.

Θεραπεία. Όταν αναρροφάται το υγρό προκειμένου να αποκατασταθεί γρήγορα η αναπνοή, πρέπει να απορροφηθεί αμέσως με ηλεκτρική αντλία ή μπαλόνι ή καθετήρα από καουτσούκ. Για να αφαιρέσετε πυκνότερα αντικείμενα, απαιτείται βρογχοσκόπηση (βλ.). Άλλοι τύποι θεραπείας - βλ. Ασφυξία, Ξένα σώματα.

Βιβλιογραφία: Ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, εκδ. Τ. Garbinsky, per. από την Πολωνία, τη Βαρσοβία, το 1967, βιβλιογραφίες. Shakova N. Μορφολογικές μεταβολές στους πνεύμονες μετά από εισρόφηση και διαγνωστική εισαγωγή ξένων ουσιών, Τσεχοσλοβακία. μέλι. Review, τόμος 11, γ. 2, σ. 106, 1965, βιβλιογραφίες. Οργάνωση διάγνωσης των ηπατικών νόσων, εκδ. Α. L. Myasnikova, σελ. 165, Μ., 1965, bibliograf. Lepnev PG Κλινική ξένων σωμάτων του λάρυγγα, της τραχείας και των βρόγχων, L., 1956, bibliograf. Lukomskii, GI Βρογχοσκόπηση σε χειρουργική κλινική, Μόσχα, 1963, βιβλιογραφίες. M-eshevich Ts. G. Βιοψία αναρρόφησης των βλεννογόνων μεμβρανών του στομάχου, του δωδεκαδάκτυλου και του λεπτού εντέρου, L., 1967, bibliograf. Trutnev VK Tracheobron-hoscopy, Μ., 1952, bibliogr.

G. Ρ. Adami, Ρ. G. Nishnianidze; Μ. F. Deschekina (ped.).

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μεγάλη ιατρική εγκυκλοπαίδεια. 1970.

Παρακολουθήστε τι είναι "ASPIRATION" σε άλλα λεξικά:

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - (ευρ.). Εισπνοή αέρα. λαχτάρα για οτιδήποτε. Λεξικό ξένων λέξεων που είναι μέρος της ρωσικής γλώσσας. Chudinov AN, 1910. ASPIRATION εισπνοή αέρα. Λεξικό ξένων λέξεων που είναι μέρος της ρωσικής γλώσσας. Pavlenkov F., 1907... Λεξικό ξένων λέξεων της ρωσικής γλώσσας

Αναρρόφηση - - τη διαδικασία απομάκρυνσης της σκόνης και των αερίων που παράγονται κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού επεξεργασίας από εγκαταστάσεις παραγωγής. [Απόφαση της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 09.03.2010 N 132 (Επεξεργασία στις 25 Φεβρουαρίου 2014) "Σχετικά με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις στην...... Εγκυκλοπαίδεια όρων, ορισμών και επεξηγήσεων δομικών υλικών

αναρρόφηση - υδροαπνοή, αναρρόφηση, αναρρόφηση. Λεξικό των ρωσικών συνωνύμων. αναρρόφηση ουσιαστικού, αριθμός συνωνύμων: 6 • εισπνοή (7) •... Λεξικό συνωνύμων

Αναρρόφηση - τη διαδικασία απομάκρυνσης σκόνης και αερίων που παράγονται κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού επεξεργασίας από εγκαταστάσεις παραγωγής. Πηγή: Λεξικό των όρων αρχιτεκτονικής δόμησης στο σύστημα εξαερισμού σκόνη αναρρόφησης για το σκοπό της αποσύνθεσης...... Λεξικό κατασκευής

αναρρόφηση - και, f. αναρρόφηση, lat. aspiratio. 1. Lingua. Αναρρόφηση. Παρεμπιπτόντως, στο Wilson βρήκα δυο λέξεις, τις οποίες η ρίζα BSU άλλαξε εισάγοντας ένα φωνήεν ανάμεσα στο Β και την αναρρόφηση. Αυτό δικαιολογεί τη γνώμη μου για τη λέξη Θεός. AS Συνασπισμός AF Khomyakov. // RA 1878 2...... Ιστορικό λεξικό των Γαλικιών της Ρωσικής Γλώσσας

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - στον τομέα της ιατρικής..1) αναρρόφηση υγρού ειδικά εργαλεία ή αέρα από μια κοιλότητα ή tela2)] Επικοινωνήστε με την εισπνοή μέσα στην αναπνευστική οδό των υπολειμμάτων τροφίμων, του αίματος (αιμορραγία), και άλλοι ως αποτέλεσμα της παραβίασης...... Μεγάλη (Lat αναρρ εισπνοή.). Εγκυκλοπαιδικό λεξικό

Αναρρόφηση (. Lat αναρρ εισπνοή * α αναρρόφηση? Ν αναρρόφησης? F αναρρόφησης? Και aspiracion....) - C αναρρόφηση αέρα μέσω spec. συσκευών και συσκευών στον τόπο δημιουργίας επιβλαβών ουσιών (σκόνη, αέρια). Στόχοι Α.: Προειδοποίηση...... Γεωλογική Εγκυκλοπαίδεια

Αναρρόφηση - τη διαδικασία απομάκρυνσης της σκόνης και των αερίων που παράγονται κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού επεξεργασίας από εγκαταστάσεις παραγωγής, Πηγή: Ψήφισμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 09.03.2010 N 132 σχετικά με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις για ορισμένα είδη...... Επίσημη ορολογία

Αναρρόφηση - - η διαδικασία απομάκρυνσης σκόνης και αερίων που παράγονται κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού επεξεργασίας από εγκαταστάσεις παραγωγής... Το λεξικό του κατασκευαστή

αναρρόφηση - Το σύστημα εξαερισμού αναρρόφησης σκόνης με αποκονίωσης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων [Γλωσσάριο Όρων για την κατασκευή των 12 γλώσσες (VNIIIS ΕΣΣΔ κράτους Επιτροπής κατασκευής)] Θέματα εξαερισμού σε γενικές γραμμές αναρρόφησης EN αναρρόφησης DE AbsaugenAspiration FR... Κατάλογος τεχνικών μεταφραστής

Ποιο είναι το σύστημα αναρρόφησης και πού χρησιμοποιείται;

Εκτός από τα συστήματα αερισμού γενικής ανταλλαγής, επιμέρους πρόσθετα σύμπλοκα χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία, τα οποία βοηθούν στον καθαρισμό του αέρα από τις αναρτήσεις, τη σκόνη και άλλα επιβλαβή συστατικά. Η παρουσία εξειδικευμένων συστημάτων καθιστά δυνατή την αποτελεσματικότερη χρήση του εξαερισμού γενικής ανταλλαγής, τον καθαρισμό του αέρα στα καταστήματα και τους χώρους εργασίας ποιοτικά και αποτελεσματικά και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υγειονομικές απαιτήσεις για τη σύνθεση του αέρα. Ο συνηθέστερος τύπος τέτοιου εξοπλισμού είναι το σύστημα αναρρόφησης.

Ποιο είναι το σύστημα αναρρόφησης αέρα και πού χρησιμοποιείται;

Η αναρρόφηση είναι η διαδικασία απομάκρυνσης σκόνης από χώρους εργασίας, λεπτόκοκκοι σωματίδια, αιωρήματα αέρα, που έχουν βλαβερές συνέπειες στα αναπνευστικά όργανα, την υγεία και την ευημερία του προσωπικού, ρυπαίνοντας τον αέρα και εμποδίζοντας την αναπνοή. Η χρήση συστημάτων αναρρόφησης βοηθά με έναν οικονομικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τον καθαρισμό του αέρα στις αίθουσες εργασίας, χωρίς τη συμμετοχή του συστήματος γενικού αερισμού ανταλλαγής. Οι περιοχές εφαρμογής του εξοπλισμού αναρρόφησης ποικίλλουν. Αυτά περιλαμβάνουν:


Η χρήση συστημάτων αναρρόφησης απλοποιεί και διευκολύνει τη λειτουργία ενός γενικού συστήματος εξαερισμού, το μερίδιο της οποίας παραμένει μόνο επαρκής ανταλλαγή αέρα και προετοιμασία ενός νέου πίδακα. Σε αυτή την περίπτωση, οι γραμμές εξάτμισης λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως σχεδιάστηκε, καθώς η παρουσία ξένων εγκλείσεων στην σύνθεση του αέρα δεν λαμβάνεται συνήθως υπόψη. Εκτελείται μόνο μερική διόρθωση του όγκου των καυσαερίων, λαμβανομένου υπόψη του έργου της αναρρόφησης και της απομάκρυνσης της σκόνης.

Σχεδιασμός του συστήματος αναρρόφησης αέρα

Η σύνθεση των συστημάτων αναρρόφησης περιλαμβάνει:

Αρχή λειτουργίας των φυτών

Ανάλογα με το μέγεθος του εργαστηρίου, τον αριθμό των πηγών ρύπανσης και τη σύνθεση της σκόνης, οι μονάδες ενδέχεται να έχουν διαφορετικές χωρητικότητες ανεμιστήρα και διαφορετικό σχεδιασμό των φίλτρων. Για εργαστήρια που έχουν ισχυρή σκόνη, εγκαθίστανται σταθερά συγκροτήματα, τα οποία παράγουν καθαρισμό σε συνεχή λειτουργία. Η εισαγωγή μολυσμένου αέρα παρέχεται από βιομηχανικούς ανεμιστήρες σκόνης από τον πυθμένα του κυκλώνα, στη συνέχεια η ροή διέρχεται μέσω του συστήματος φίλτρου και εκκενώνεται μέσω του σωλήνα διακλάδωσης στην κορυφή της μονάδας. Η σκόνη που παραμένει στο εσωτερικό του συσσωρεύεται σε κατάλληλο δοχείο και στη συνέχεια αφαιρείται ή μεταφέρεται σε ειδικά δοχεία (σε μεγάλες εγκαταστάσεις).

Οι αγωγοί αέρα αναρρόφησης που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό κατασκευάζονται κυρίως από μέταλλο πάχους 0,5 έως 2 mm. Τα διαμορφωμένα προϊόντα - προσαρμογείς, διαχωριστές και άλλα εξαρτήματα - έχουν πάχος 1 mm περισσότερο από τους ίδιους τους σωλήνες. Οι πιο αποτελεσματικοί αγωγοί είναι κυκλικής διατομής, επειδή έχουν καλύτερα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά και δεν δημιουργούν δονήσεις, οι οποίες αποτελούν τον λόγο για το σχηματισμό θέσεων συσσώρευσης σκόνης.

Οι συνδέσεις φλάντζας με ελαστικές σφραγίδες χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση αεραγωγών και εξαρτημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν συζεύξεις.

Τα προβλήματα αναρρόφησης και οι σύγχρονες λύσεις τους

Τα πιθανά προβλήματα συνδέονται κυρίως με το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων. Προκαλούνται είτε από σφάλματα σχεδιασμού, όταν έχουν αρχικά υπολογιστεί ακατάλληλες παράμετροι παραγωγής, είτε από λειτουργικούς παράγοντες που μειώνουν την αποδοτικότητα του συστήματος. Μεταξύ των τυπικών προβλημάτων πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Πλεονεκτήματα των συστημάτων αναρρόφησης

Συστήματα αναρρόφησης εργάζονται άμεσα στις περιοχές της μεγαλύτερης σκόνης. Αυτό τους ελευθερώνει από την ανάγκη μεταφοράς της ροής σε εγκαταστάσεις φιλτραρίσματος, η οποία απαιτεί μεγάλη χωρητικότητα και συνεχή συντήρηση των καναλιών. Επιπλέον, οι μονάδες αναρρόφησης έχουν αρκετά υψηλή ισχύ και απόδοση με σχετικά αδύναμο εξοπλισμό, καθώς αποκλείονται οι απώλειες για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων και αεροδυναμική.

Δεν είναι λιγότερο σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων αναρρόφησης την ανεξαρτησία τους από τα συγκροτήματα γενικών ανταλλαγών. Η διακοπή ενός συστήματος δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία του άλλου, γεγονός που καθιστά δυνατή τη διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας εάν είναι απαραίτητο να ελεγχθεί ή να επισκευαστεί ο κύριος αερισμός.

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της βιομηχανικής αποχέτευσης είναι πολύ πιο εύκολη όταν χρησιμοποιείτε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις, που παράγουν καθαρισμό αέρα. Από την άποψη αυτή, τα συστήματα ανταλλαγής είναι πολύ κατώτερα από την προσδοκία τόσο από λειτουργική όσο και από οικονομική άποψη.

Αξιολόγηση της αναρρόφησης στο κατάστημα

Ποιότητα της εργασίας των συστημάτων αναρρόφησης εκτιμάται, Καταρχήν, σχετικά με τη σύνθεση του αέρα στις εγκαταστάσεις. Η παρουσία μεγάλης ποσότητας σκόνης υποδηλώνει ότι η αναρρόφηση είναι ανεπαρκής και δεν ανταποκρίνεται στην αποστολή της. Η ποιότητα του συστήματος επηρεάζεται από την κατάσταση του εξοπλισμού και των αεραγωγών, την παραβίαση της στεγανότητας των τμημάτων καυσαερίων, τον σχηματισμό βυσμάτων στα κανάλια.

Συνιστώμενος εξοπλισμός

Για συστήματα αναρρόφησης είναι κατάλληλα:

Ανεμιστήρες σκόνης VCP 7-40

Ακτινωτοί φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες σκόνης

Αναρρόφηση

Η έννοια της αναρρόφησης από τον Ephraim:
Αναρρόφηση - 1. Αναρρόφηση υγρό - πύον, αίμα κ.λπ. - ή αέρα από την κοιλότητα του smth. μέρος του σώματος ή πληγή (στην ιατρική).
2. Hit όταν εισπνέεται στην αναπνευστική οδό, τα τρόφιμα παραμένουν, αίμα κ.λπ.

Αναρρόφηση στο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό:
Αναρρόφησης - (από το λατινικό αναρρ -. Εισπνοή) - στην ιατρική -..1) otsasyvaniespetsialnymi υγρά μέσα ή αέρα από οποιοδήποτε polostitela. 2) Hit όταν εισπνέεται στην αναπνευστική οδό παραμένει φαγητό, αίμα (με αιμορραγία), κλπ. ως αποτέλεσμα παραβίασης της πράξης της κατάποσης.

Ορισμός της αναρρόφησης με λεξικό ιατρικών όρων:
Αναρρόφηση (λατινική αναρρόφηση αναπνοής, αναπνοή) - 1) διείσδυση ξένων σωμάτων στην αναπνευστική οδό ως αποτέλεσμα της αναρρόφησης τους σε μια ροή εισπνεόμενου αέρα. 2) διαδικασία αναρρόφησης των περιεχομένων της κοιλότητας ή της παθολογικής εστίασης.

Ορισμός της λέξης "Αναρρόφηση" σύμφωνα με το TSB:
Αναρρόφηση (από λατινική αναρρόφηση - εισπνοή)
1) αναρρόφηση των διαφόρων μέσων και συσκευών ή υγρό αέρα συσσωρευτεί ως αποτέλεσμα διαφόρων νόσων σε μια κοιλότητα του σώματος, αρθρικές κοιλότητες, natochnogo έλκος και t. N.
2) Εισπνοή υπολειμμάτων τροφίμων, αίματος, οδοντοστοιχιών και άλλων ξένων σωμάτων κατά την εισπνοή. παρατηρείται στην ασυνείδητη κατάσταση του ασθενούς ή κατά παράβαση της πράξης κατάποσης.
3) Αναρρόφηση αέρα από τον τόπο σχηματισμού σκόνης (κυρίως σε βιομηχανικούς χώρους) για να αποφευχθεί η εξάπλωση του χώρου και να μειωθεί ο όγκος του αέρα που απομακρύνεται από τον εξαερισμό. Η αναρρόφηση γίνεται από τοπικά καταφύγια αναρρόφησης, συλλέκτες σκόνης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού διεργασίας.

Τι είναι η αναρρόφηση;

Η έννοια της αναρρόφησης από τον Ephraim:

Αναρρόφηση - 1. Αναρρόφηση υγρό - πύον, αίμα κ.λπ. - ή αέρα από την κοιλότητα του smth. μέρος του σώματος ή πληγή (στην ιατρική).
2. Hit όταν εισπνέεται στην αναπνευστική οδό, τα τρόφιμα παραμένουν, αίμα κ.λπ.

Αναρρόφηση στο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό:

Αναρρόφηση - (από τη λατινική aspiratio - εισπνοή) - στην ιατρική -.. 1) αναρροφεί ειδικά όργανα υγρού ή αέρα από οποιαδήποτε κοιλότητα... 2) Hit όταν εισπνέεται στην αναπνευστική οδό παραμένει φαγητό, αίμα (με αιμορραγία), κλπ. ως αποτέλεσμα παραβίασης της πράξης της κατάποσης.

Ορισμός της αναρρόφησης με λεξικό ιατρικών όρων:

Αναρρόφηση (λατινική αναρρόφηση αναπνοής, αναπνοή) - 1) διείσδυση ξένων σωμάτων στην αναπνευστική οδό ως αποτέλεσμα της απορρόφησής τους από μια ροή εισπνεόμενου αέρα. 2) διαδικασία αναρρόφησης των περιεχομένων της κοιλότητας ή της παθολογικής εστίασης.

Ορισμός της λέξης "Αναρρόφηση" σύμφωνα με το TSB:

Αναρρόφηση (από λατινική αναρρόφηση - εισπνοή)
1) αναρρόφηση των διαφόρων μέσων και συσκευών ή υγρό αέρα συσσωρευτεί ως αποτέλεσμα διαφόρων νόσων σε μια κοιλότητα του σώματος, αρθρικές κοιλότητες, natochnogo έλκος και t. N.
2) Εισπνοή υπολειμμάτων τροφίμων, αίματος, οδοντοστοιχιών και άλλων ξένων σωμάτων κατά την εισπνοή. παρατηρείται στην ασυνείδητη κατάσταση του ασθενούς ή κατά παράβαση της πράξης κατάποσης.
3) Αναρρόφηση αέρα από τον τόπο σχηματισμού σκόνης (κυρίως σε βιομηχανικούς χώρους) για να αποφευχθεί η εξάπλωση του χώρου και να μειωθεί ο όγκος του αέρα που απομακρύνεται από τον εξαερισμό. Η αναρρόφηση γίνεται από τοπικά καταφύγια αναρρόφησης, συλλέκτες σκόνης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού διεργασίας.

Πείτε στους φίλους σας τι είναι η Αναρρόφηση. Μοιραστείτε αυτό στη σελίδα σας.

Ορισμός της αναρρόφησης

αναρρόφηση στο λεξικό σταυρόλεξων

αναρρόφηση

Λεξικό ιατρικών όρων

διείσδυση ξένων σωμάτων στην αναπνευστική οδό ως αποτέλεσμα της απορρόφησής τους από μια ροή εισπνεόμενου αέρα ·

Η διαδικασία για την αναρρόφηση των περιεχομένων της κοιλότητας ή της παθολογικής εστίασης.

Ονόματα, ονόματα, φράσεις και φράσεις που περιέχουν "αναρρόφηση":

Νέο ερμηνευτικό λεξικό-διαμορφωτικό λεξικό της ρωσικής γλώσσας, TF Efremova.

Συλλογή υγρού - πύον, αίμα, κλπ. - ή αέρα από την κοιλότητα του smth. μέρος του σώματος ή πληγή (στην ιατρική).

Εισπνοή υπολειμμάτων τροφίμων, αίματος κ.λπ. κατά την εισπνοή.

Εγκυκλοπαιδικό λεξικό, 1998.

ASPIRATION (από λατινική aspiratio - εισπνοή) στην ιατρική:

αναρρόφηση με ειδικά όργανα υγρού ή αέρα από οποιαδήποτε σωματική κοιλότητα.

Εισπνοή στην αναπνευστική οδό των υπολειμμάτων τροφίμων, του αίματος (με αιμορραγία) κλπ., Ως αποτέλεσμα παραβίασης της πράξης κατάποσης.

Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια

(από τη λατινική αναρρόφηση ≈ εισπνοή),

αναρρόφηση με διάφορα όργανα και όργανα ρευστού ή αέρα που συσσωρεύονται ως αποτέλεσμα διαφόρων νόσων σε οποιαδήποτε σωματική κοιλότητα, κοιλότητα άρθρωσης, έλκη νήματος, κλπ.

Εισπνοή υπολειμμάτων τροφίμων, αίματος, οδοντοστοιχιών και άλλων ξένων σωμάτων κατά την εισπνοή. παρατηρείται στην ασυνείδητη κατάσταση του ασθενούς ή κατά παράβαση της πράξης κατάποσης.

Αναρρόφηση αέρα από τον τόπο σχηματισμού σκόνης (κυρίως σε βιομηχανικούς χώρους) για να αποφευχθεί η εξάπλωση του χώρου και να μειωθεί ο όγκος του αέρα που αφαιρείται με τον εξαερισμό. Η αναρρόφηση γίνεται από τοπικά καταφύγια αναρρόφησης, συλλέκτες σκόνης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού διεργασίας.

Wikipedia

Αναρρόφηση Έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί μικρά ξηρά σωματίδια από κάτω από τις κουκούλες του τεχνολογικού εξοπλισμού μεταφορών και της περιοχής εργασίας με τη μέθοδο της αναρρόφησης τους με τη ροή του αέρα. Για την εξάλειψη του συστήματος αναρρόφησης σκόνης χρησιμοποιείται με ένα εκτεταμένο δίκτυο αεραγωγών και εξοπλισμό καθαρισμού αερίου.

Εγκατάσταση και ρύθμιση μονάδων αναρρόφησης πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις αποθήκευσης και επεξεργασίας προϊόντων σιτηρών, εργοστασίων τούβλων, λατομείων κλπ.

Η αναρρόφηση είναι διαφορετική από αυτή εξαερισμού το γεγονός ότι στον εξαερισμό η εργασία του συστήματος επικεντρώνεται στον έλεγχο των ροών του αέρα ως έχει και ο αέρας αναρρόφησης χρησιμοποιείται μόνο ως φορέας και η εργασία του συστήματος επικεντρώνεται στην απομάκρυνση μικρών ξηρών σωματιδίων.

Παραδείγματα χρήσης της λέξης αναρρόφηση στη βιβλιογραφία.

Κατά τη μεταφορά, είναι απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση του ασθενούς, καθώς είναι δυνατόν να επαναληφθεί ο εμετός και, συνεπώς, αναρρόφηση εμετό και πνιγμό.

Στο χαμηλότερο επίπεδο - δηλαδή το επίπεδο Αναρρόφηση - τις συνηθισμένες εκδηλώσεις ευσέβειας, συμπεριλαμβανομένων των προσευχών, την ανάγνωση στην απομόνωση, τη χειραγώγηση της πέτρινης πυραμίδας κ.ο.κ.

Το αποτέλεσμα της συστροφής της γλώσσας, αναρρόφηση έμετο, σοβαρή υπερέκκριση των βρογχικών αδένων και σάλιο.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι η τοξικομανία μπορεί να συνοδεύεται από παραβίαση της αναπνοής λόγω της συστροφής της γλώσσας, αναρρόφηση βλέννα και εμετό στην αναπνευστική οδό, αυξημένη έκκριση των βρογχικών αδένων.

Όταν η άνω κοιλιακή χώρα είναι διογκωμένη για να αποφευχθεί αναρρόφηση Είναι απαραίτητο να εκκενωθεί το περιεχόμενο του στομάχου μέσω του γαστρικού σωλήνα.

Όχι, θα φωνάξει μόνο μια άσκοπη λέξη και κάτω από την προστασία του θα χτυπήσει όλη την ποικιλομορφία σε ένα σωρό αναρρόφηση ανθρώπινη σκέψη.

Περιοδικά, αναρρόφηση αφρώδες υγρό από το τραχεοβρογχικό δέντρο και εφαρμόστε ξανά αντιαφριστικά.

Όχι, αυτό το εμπόδιο είναι ενσωματωμένο στο διεθνές φιλοδοξίες οι σημερινοί ηγέτες της εργατικής τάξης, στις αντι-κρατικές και αντι-εγχώριες νοοτροπίες τους.

Το αποτέλεσμα της συστροφής της γλώσσας, αναρρόφηση έμετο, σοβαρή υπερέκκριση των βρογχικών αδένων και σάλιο.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι η τοξικομανία μπορεί να συνοδεύεται από παραβίαση της αναπνοής λόγω της συστροφής της γλώσσας, αναρρόφηση βλέννα και εμετό στην αναπνευστική οδό, αυξημένη έκκριση των βρογχικών αδένων.

Από την αρχή της εμφάνισης του εμετού, είναι απαραίτητο να παρακολουθείται, έτσι ώστε να μην συμβεί αναρρόφηση εμετός στην αναπνευστική οδό, η οποία μπορεί να προκαλέσει πνευμονία μηχανικής ασφυξίας και αναρρόφησης.

Το Laryngo - και ο βρογχιοσλάγγος μπορούν να έρθουν άμεσα αυτή τη στιγμή αναρρόφηση, Λιγότερο συχνά υπάρχει μια λανθάνουσα περίοδος από μερικά λεπτά έως αρκετές ώρες.

Πηγή: Βιβλιοθήκη του Maxim Moshkov

Μεταγραφή: aspiratsiya
Πίσω διαβάζει όπως: αυγό
Η αναρρόφηση αποτελείται από 9 γράμματα

Ιατρική εγκυκλοπαίδεια - Αναρρόφηση

Σχετικά λεξικά

Αναρρόφηση

Αναρρόφηση - διείσδυση στην αναπνευστική οδό με εισπνοή των διαφόρων ξένων σωμάτων των οργανικών (κομμάτια τροφής, μπιζέλια, ξηροί καρποί, εμετό) ή ανόργανης φύσης (. Βολβοί, παξιμάδια, καρφιά, οδοντοστοιχίες, δεν απομακρύνονται πριν από την αναισθησία, et al), Πύον, αίμα. Οι κλινικές εκδηλώσεις της αναρρόφησης εξαρτάται από τη φύση της αναρροφήθηκε φορέων, το μέγεθός τους, τον βαθμό της διαλυτότητας και της μόλυνσης. Αναρρόφηση μεγάλων ξένων σωμάτων, εντελώς κλείνοντας αυλό των αεραγωγών, καταλήγει σε ακαριαίο θάνατο? Αναρρόφησης μικρών ξένων σωμάτων φαίνεται θορυβώδη αναπνοή, βήχα, κλπ αγωνιώδη. Μερικές φορές ένα ξένο σώμα βήχα, διαλύει ή osumkovyvaetsya. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ως επιπλοκή της αναρρόφησης συμβαίνουν βρογχίτιδας, βρογχιολίτιδα, τραχειοβρογχίτιδας, βρογχεκτασίες και ατελεκτασία και πνευμονία, αποστήματα.

Η αναρρόφηση στα παιδιά παρατηρείται πολύ συχνότερα από ό, τι στους ενήλικες. Η αναρρόφηση του αμνιακού υγρού συμβαίνει λόγω της λιμοκτονίας του εμβρύου με οξυγόνο στις καρδιακές βλάβες της μητέρας ή τη συστροφή και σύσφιξη του ομφάλιου λώρου. Στα νεογέννητα και τα μικρά παιδιά, η αναρρόφηση του γάλακτος εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της σίτισης ως αποτέλεσμα της διαταραχής του αντανακλαστικού κατάποσης, με δυσπλασίες του γαστρεντερικού σωλήνα. είναι δυνατή η αναρρόφηση ταινιών με διφθερίτιδα, φαγητό με γέλιο, βήχα, ουρλιάζοντας κ.λπ.

Θεραπεία: επείγουσα νοσηλεία για απομάκρυνση ξένων σωμάτων με τη βοήθεια βρογχοσκοπίου (βλ. Βρογχοσκόπηση). Αν αυτή η μέθοδος είναι ανεπιτυχής, υποδεικνύεται χειρουργική επέμβαση. Δείτε επίσης την εκχώρηση.

Αναρρόφηση διείσδυση εντός του αεραγωγού κατά τη διάρκεια της αναπνοής των διαφόρων ξένων σωμάτων (lat αναρρ - - φούσκωμα.): Υγρά, τα σωματίδια των τροφίμων, κομμάτια ιστού, αίματος, διάφοροι μικροοργανισμοί, ουσίες, κλπ αναρρόφησης υπολείμματα τροφών, βλέννα, σάλιο, κλπ..... σε ασθενείς με διαταραγμένη αντανακλαστικό κατάποση παρατηρείται σε γενική αδυναμία, typhosus κατάσταση, CNS αναρρόφηση του εμετού εμφανίζεται πιο συχνά σε άτομα με συσκότισης. Αναρρόφηση συμβαίνει όταν το αίμα αιμορραγία από τη μύτη, το στόμα, της αναπνευστικής οδού και του οισοφάγου, του στομάχου. Το αίμα, μπαίνοντας στον λάρυγγα, μπορεί να διεισδύσει στην αναπνευστική οδό. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η Α. Βλέννα στην αναπνευστική οδό σε κατάσταση αναισθησίας.

Συνέπειες αναρρόφησης εξαρτάται από την συνοχή της αναρροφήθηκε μαζών, λοίμωξη και το βάθος της διείσδυσής τους μέσα στους αεραγωγούς. Ένας μεγάλος αριθμός των υγρών και ημι-υγρή μάζα και μεγάλα ξένα σώματα οδηγεί στο θάνατο λόγω ασφυξίας. Αναρρόφηση του μια μικρή ποσότητα βάρους που διαπερνούν την αναπνευστική οδό και αποχρεμπτικά, διαλύονται ή να προκαλέσει διαφορετικές εντοπισμό, την έκταση και τη φύση της φλεγμονής και βλάβη στους αεραγωγούς ή πνευμονικό ιστό - λαρυγγοτραχειίτιδα, βρογχίτιδα, βρογχιολίτιδα, πνευμονία και επιπλοκές με τη μορφή διαπύηση και γάγγραινα.

Συστήματα αναρρόφησης

Δεν μπορεί να κάνει καμία παραγωγή χωρίς συστήματα καθαρισμού του αέρα. Αυτές οι δομές καθαρίζουν την ατμόσφαιρα παραγωγής τσιπς, σκόνης και καπνών που απελευθερώνονται όταν εργάζονται με διαφορετικά υλικά. Οι δείκτες μέσης υγιεινής πρέπει να είναι εντός των ορίων του κανόνα, διαφορετικά αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την ευημερία των εργαζομένων στην αίθουσα. Ως εκ τούτου, τα συστήματα αναρρόφησης είναι υποχρεωτικά και είναι εξοπλισμένα με πολλές χρήσιμες προσθήκες.

Πλεονεκτήματα των συστημάτων αναρρόφησης

Το έργο ενός ποιοτικού συστήματος αναρρόφησης σχετίζεται άμεσα με την εξοικονόμηση ενέργειας. Πώς; Τα καταστήματα που δεν είναι εξοπλισμένα με τέτοιο εξοπλισμό αναγκάζονται απλά να αερίσουν τις εγκαταστάσεις. Διαφορετικά, η σκόνη θα φράξει σημαντικά τους αεραγωγούς των εργαζομένων και θα παρεμποδίσει την εργασία. Οι εργαζόμενοι συχνά θα αρρωσταίνουν. Η ισχυρή εξάτμιση, για παράδειγμα, των χρωμάτων και των βερνικιών, των κολλών και των διαλυτών, βλάπτει το μεταβολισμό του σώματος.

Ένα άτομο που εργάζεται σε κακές συνθήκες, είναι υποχρεωμένο να αισθάνεται μια δυσάρεστη αδυναμία μέσα σε λίγες εβδομάδες. Δηλαδή αφήστε το δωμάτιο με μολυσμένο αέρα δεν μπορεί. Ο αερισμός φαίνεται σαν ένας φτηνός τρόπος για την επίλυση του προβλήματος. Αλλά στην πραγματικότητα θα είναι πολύ πιο ακριβό. Σε κρύες εποχές έξω από τα κτίρια ανά ώρα, εκατομμύρια joules της ενέργειας κυριολεκτικά ρίχνονται στον άνεμο, το οποίο δαπανήθηκε για τη θέρμανση του δωματίου και για διαφορετικά στάδια παραγωγής. Το ίδιο σύστημα καθαρισμού επιτρέπει:

 • Εξοικονομήστε ενέργεια για θέρμανση χάρη στο σύστημα αναρρόφησης.
 • Παρέχετε στους εργαζόμενους κανονικές συνθήκες εργασίας.
 • Προστατεύστε τον εξοπλισμό αφαιρώντας τη σκόνη από τον αέρα.
 • Επιστρέψτε τον καθαρισμένο αέρα πίσω στο δωμάτιο.
 • Αφαιρέστε όχι μόνο τα μικρά κομμάτια, αλλά και τα μικροσωματίδια από ξύλο και άλλη σκόνη.

Τα τεμαχισμένα απορρίμματα από ξύλο πρέπει απαραίτητα να απομακρύνονται από την ατμόσφαιρα. Επιπλέον, τα σύγχρονα φυτά είναι σε θέση να συλλάβουν σωματίδια μεγέθους έως και 5 μικρομέτρων. Ορισμένα συστήματα μπορούν να καθαρίσουν την ατμόσφαιρα σκόνης κατά 99%, δίνοντας σχεδόν καθαρό αέρα στην πρίζα.

Τι περιλαμβάνει το σύστημα αναρρόφησης;

Η βάση του συστήματος είναι:

 • Ανεμιστήρας σκόνης. Είναι η πιο σημαντική λεπτομέρεια του σχεδιασμού. Εάν δεν μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή έγχυση αέρα και υψηλή πίεση θερμοκρασίας, ο καθαρισμός δεν θα είναι αποτελεσματικός. Για την αποτελεσματική λειτουργία του, αρκεί να υπάρχει μια μέση πίεση αέρα. Αυτή η προϋπόθεση επιτρέπει στους κατασκευαστές να απλουστεύσουν τα σχέδια και, κατά συνέπεια, να τα κάνουν φθηνότερα. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του για τα περισσότερα μοντέλα κυμαίνεται από -40 ° C έως + 40 ° C.
 • Ένας συλλέκτης σκόνης, που ονομάζεται επίσης συσκευή κυκλώνα, είναι ένα δοχείο συγκεκριμένου σχήματος. Το κεντρικό κυλινδρικό τμήμα δημιουργεί έναν κυκλώνα όταν τροφοδοτείται αέρας. Κάτω από τη δράση της φυγόκεντρης δύναμης, τα σωματίδια είναι κοντά στα τοιχώματα του κυλίνδρου. Το άνω τμήμα έχει άνοιγμα για την έξοδο καθαρού αέρα. Ωστόσο, η δύναμη αυτής της κάθετης ροής δεν είναι αρκετή για να ξεπεράσει τη βαρύτητα των σωματιδίων και η κυκλική αδράνεια τους κατευθύνει σταδιακά προς τα κάτω. Το κάτω τμήμα του τμήματος έχει σχήμα κολοβωμένου κώνου. Σας επιτρέπει να αφαιρέσετε τη σκόνη σε ένα συγκεκριμένο μέρος.
 • Ομπρέλα εξαερισμού, είναι ίσως το απλούστερο στοιχείο του σχεδίου. Αποτελείται από οπές καπακιού και εξόδου αέρα. Αυτός ο κώνος ή το πυραμιδικό καπάκι παρέχει προστασία από την ατμοσφαιρική κατακρήμνιση. Η βροχή πέφτει στο σύστημα είναι ανεπιθύμητη.
 • Μεταξύ άλλων, το σύστημα ενδέχεται να περιέχει πρόσθετα φίλτρα. Διακρίνονται σε κατηγορίες και έχουν τρία κύρια επίπεδα καθαρισμού: χονδρόκοκκο, μεσαίο και λεπτό. Τα φίλτρα για τις επιχειρήσεις διαφέρουν από τα οικιακά και είναι σχεδιασμένα για μεγάλα φορτία σκόνης.

Οι ταχύτητες του αερίου στον συλλέκτη σκόνης στροβίλου έχουν ένα ορισμένο εύρος. Εξαρτάται από τις γεωμετρικές παραμέτρους του δοχείου συλλογής. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να καθορίσετε τις διαστάσεις του χώρου και τον αναμενόμενο βαθμό ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά την παραγγελία του συστήματος.

Χαρακτηριστικά του σχεδιασμού

Το φίλτρο παραγωγής είναι τύπου μανικιού. Τα φίλτρα μανικιών μπορούν να είναι είτε ελλειπτικά είτε κυκλικά. Είναι η χρήση τους επιθυμητή σε ιδιαίτερα σκονισμένα δωμάτια. Είναι κατασκευασμένα από πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο. Η διακριτική τους ικανότητα είναι η εργασία σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για εργαστήρια. Μπορούν να αντέξουν περισσότερο από +200 C χωρίς να υποβαθμίσουν την ποιότητα της εργασίας.

Ο αέρας μπορεί να περιέχει τεράστιες ποσότητες σωματιδίων σκόνης, ακόμη και μέχρι 100 g / m3. Αυτό ισοδυναμεί με μια πολύ ισχυρή ομίχλη. Ωστόσο, στην έξοδο θα καθαριστεί σε 10 mg / m3. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτά τα σχήματα, μπορεί να φανεί ότι το φίλτρο μπορεί να καθαρίσει τον ατμοσφαιραινόμενο αέρα με καθαρότητα 99,99%. Αυτός είναι ένας πολύ υψηλός αριθμός, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών λειτουργίας. Τα φίλτρα μανικιών καθαρίζουν μόνο τον ξηρό αέρα. Κατατάσσονται ως μέθοδοι καθαρισμού της ατμόσφαιρας ξηρού τύπου.

Η εγκατάσταση με φίλτρο τοποθετείται με συλλέκτη σκόνης. Αυτός ο σχεδιασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για απλά συστήματα καθαρισμού του αέρα όσο και για συστήματα μεγάλης κλίμακας, στα οποία υπάρχει ένα πολύπλοκο σύστημα διακλάδωσης αέριων καναλιών και ισχυρός ανεμιστήρας.

Η κεντρική μονάδα αποθήκευσης είναι εξοπλισμένη με σύστημα ελέγχου πλήρωσης σωματιδίων. Χάρη σε αυτό, η σκόνη που συλλέχθηκε μόλις πρόσφατα στον αέρα δεν επιστρέφει στην ατμόσφαιρα. Μπορεί να είναι τεράστιο, μέχρι 150 κυβικά μέτρα. Μια μικροσκοπική δεξαμενή θεωρείται ότι έχει κυβισμό έως 30 μέτρα. Ακόμη και οι διαστάσεις της βιομηχανικής μονάδας είναι εντυπωσιακές. Έχει επίσης προστασία από εκρήξεις και πυρκαγιές.

Ο σχεδιασμός μπορεί να ελεγχθεί αυτόματα. Αυτό αυξάνει όχι μόνο τον έλεγχο της ασφάλειας της λειτουργίας του, αλλά και μια οικονομικά συμφέρουσα μέθοδο διαχείρισης του συστήματος. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, είναι επίσης δυνατή η χειροκίνητη ρύθμιση. Ιδιαίτερα πολύτιμες για τον αυτοματισμό είναι ο έλεγχος της φόρτισης του συσσωρευτή σκόνης και η αυτοματοποιημένη προστασία από την υπερχείλιση. Επίσης, το σύστημα καθαρίζει αυτόματα καθαριστικά στοιχεία που είναι βρώμικα κατά τη λειτουργία. Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση, η εταιρεία που διέταξε το σύστημα κάνει ένα 3D σχέδιο για την επιχείρηση ή στο σπίτι. Στη συνέχεια, κάθε απόχρωση και συγκεκριμένες λεπτομέρειες συζητούνται με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ή τους μηχανικούς της. Τα συστήματα αναρρόφησης εκτελούνται λαμβάνοντας υπόψη την κατασκευή των χώρων.