Χρειάζεστε εξαερισμό για το χώρο του λέβητα και τις απαιτήσεις για αυτό;

Σύμφωνα με τα ισχύοντα κανονιστικά έγγραφα, ο αερισμός στο χώρο του λέβητα πρέπει να διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία του συνόλου του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Επιτρέπεται η χρήση διαφόρων συστημάτων που πρέπει να εγγυώνται την παροχή του απαιτούμενου ποσού αέρα, όχι μόνο για τη λειτουργία των λεβήτων, αλλά και για να αποφεύγεται η συσσώρευση επικίνδυνων προϊόντων καύσης ή αερίων καυσίμων.

Κύριες λειτουργίες και απαιτήσεις για τον εξαερισμό του λεβητοστασίου

Εάν τα σφάλματα στο σχεδιασμό των συστημάτων εξαερισμού για οικιακούς χώρους μπορούν να οδηγήσουν μόνο σε μείωση της άνεσης διαβίωσης, οι παραβιάσεις στο σύστημα εξαερισμού των λεβητοστασίων μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ πραγματικές τραγικές συνέπειες. Η συσκευή εξαερισμού στο λέβητα πρέπει πρώτα απ 'όλα να παρέχει:

 • Παροχή της απαιτούμενης ποσότητας αέρα για τη λειτουργία του εξοπλισμού του λέβητα. Ανάλογα με τον τύπο καυσίμου που χρησιμοποιείται, ο δείκτης αυτός μπορεί να είναι διαφορετικός. Αλλά όλα τα κανονιστικά έγγραφα υποδεικνύουν την ανάγκη εισόδου στο δωμάτιο τουλάχιστον τρεις φορές την απαιτούμενη ποσότητα αέρα για την σταθερή λειτουργία του λέβητα. Αν αυτή η τιμή μειωθεί, ένα σημαντικό μέρος του εξαερισμού θα λειτουργήσει μόνο στον λέβητα και ο κίνδυνος συσσώρευσης προϊόντων καύσης ή καυσίμων στο δωμάτιο θα αυξηθεί.
 • Το μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο θεωρείται ένα από τα κύρια συστατικά των προϊόντων καύσης, είναι μία από τις πιο επικίνδυνες χημικές ενώσεις. Αποτρέπει την απορρόφηση οξυγόνου από το αίμα και, σε ορισμένες (ακόμη και μικρές συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα), μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ακόμη και μετά από μία αναπνοή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι βασικές απαιτήσεις για τον αερισμό του λέβητα αποσκοπούν στην αποτροπή του σχηματισμού τέτοιων συστάδων.

Είναι ο τριπλός όγκος εισερχόμενου αέρα που μπορεί να εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία του λέβητα. Ταυτόχρονα, αξίζει να θυμηθούμε ότι αυτός ο κανόνας ισχύει για χώρους, των οποίων το ύψος δεν είναι μικρότερο από 6 μέτρα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ως λεβητοστάσιο ιδιωτικών κατοικιών χρησιμοποιούνται κυρίως εγκαταστάσεις με μικρότερες διαστάσεις, υπήρχε ανάγκη για σημαντική προσαρμογή αυτού του αριθμού.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες απαιτήσεις, σε ύψος δωματίου μέχρι 6 μέτρα, είναι απαραίτητο να αυξηθεί ο όγκος εισερχόμενου αέρα με ρυθμό 25% του προτύπου για κάθε μέτρο ύψους.

Δηλαδή, για ένα λέβητα με οροφή 4 μέτρων, η εισαγωγή αέρα (και συνεπώς η χωρητικότητα του συστήματος εξαερισμού) πρέπει να αυξηθεί κατά το ήμισυ από την τυπική τιμή.

Επιπλέον, θα πρέπει επίσης να δίνεται προσοχή σε μια τέτοια παράμετρο όπως η ταχύτητα κίνησης του αέρα μέσω του αγωγού παροχής και εξαγωγής αέρα. Δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 1 m / s.

Εφαρμόζεται στον αερισμό των λεβητοστασίων

Η επιλογή του συστήματος εξαερισμού εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται και από το ίδιο το δωμάτιο. Κατ 'αρχήν, Εξαερισμός στο λεβητοστάσιο ιδιωτικής κατοικίας μπορεί να λειτουργήσει σε διάφορα υπάρχοντα συστήματα, το κύριο πράγμα είναι να εξασφαλίσει την εισροή της απαιτούμενης ποσότητας αέρα.

 • Για την παροχή ορισμένων λεβητοστασίων, αρκεί να υπάρχουν πρότυπα συστήματα φυσικού αερισμού. Όταν αποφασίζετε αν απαιτείται υποχρεωτικός αερισμός σε ένα λέβητα, φροντίστε να εξετάσετε τη δυνατότητα χρήσης φθηνότερων φυσικών μεθόδων.

Η εισροή φρέσκου αέρα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τις πόρτες, για τις οποίες είναι τοποθετημένη μια ειδική μάσκα. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ένας ειδικός σωλήνας τροφοδοσίας.

Όταν επιλέγετε την επιλογή, λάβετε υπόψη το γεγονός ότι για την παροχή 1 kW ισχύου λέβητα απαιτείται κανάλι εισόδου τουλάχιστον 8 τετραγωνικών εκατοστών (με αέρα από το εξωτερικό) και εάν παρέχεται καθαρός αέρας από άλλο δωμάτιο τουλάχιστον 30 cm 2.

Το μήκος του σωλήνα τροφοδοσίας πρέπει να είναι ελάχιστο, αυτό θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη σταθερότητα της ροής εξαερισμού. Κανονισμοί τοποθεσία, εισερχόμενου και εξερχόμενου αέρα αγωγοί είναι πρότυπο, θα πρέπει να απέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο (προς το απέναντι τοίχωμα στη διαγώνιο).

Ο αγωγός εξαγωγής πρέπει να παρέχει ξεχωριστή ροή αέρα έξω από το κτίριο, δεν επιτρέπεται να κινείται μέσω παρακείμενων δωματίων, αυτό μπορεί να οδηγήσει στη δυνατότητα αερισμού τους.

 • Εάν ο υπολογισμός του εξαερισμού στο λεβητοστάσιο δείχνει την αδυναμία χρήσης φυσικών κυκλωμάτων, τότε είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η δυνατότητα τοποθέτησης του αγωγού εξαγωγής στον αντίστοιχο αγωγό. Αυτό επιτρέπει τη χρήση πλήρως μηχανοποιημένων συστημάτων εξαερισμού, και συνδυασμένα, στα οποία ο ανεμιστήρας είναι σχεδιασμένος μόνο για να αυξήσει την απόδοση του δικτύου. Η χρήση του συνδυασμένου κυκλώματος καθιστά δυνατή την εγκατάσταση αυτοματισμού, η οποία ξεκινάει τον ανεμιστήρα μόνο όταν λειτουργεί ο λέβητας, κάτι τέτοιο θα εξοικονομήσει μερικά ηλεκτρισμό.

Κατά την επιλογή ενός ανεμιστήρα για λέβητα (ειδικά του φυσικού αερίου), θα πρέπει να προτιμηθούν τα ειδικά μοντέλα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ασφάλειας έκρηξης.

Τέτοιες συσκευές έχουν σφραγισμένο περίβλημα, προστατεύονται από διείσδυση σε εκρηκτικές συγκεντρώσεις αερίου καυσίμου. Επιπλέον, είναι χρήσιμο να τοποθετήσετε και την προμήθεια βαλβίδας για τον εξαερισμό του λέβητα, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσει την ποσότητα του αέρα που παρέχεται μέσα στο δωμάτιο.

Η επιλογή των τμημάτων του αγωγού και των παραμέτρων άλλων συσκευών για τον αερισμό του λέβητα θα πρέπει να βασίζεται σε προηγούμενους υπολογισμούς.

Δεδομένα για τον υπολογισμό της χωρητικότητας αερισμού στο χώρο του λέβητα

Επομένως, ο εξαερισμός στο λέβητα φυσικού αερίου υπολογίζεται με βάση τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού λέβητα. Πρώτα από όλα, λαμβάνεται υπόψη η θερμική ισχύς του λέβητα, η οποία προϋποθέτει την παροχή κάποιας ποσότητας αέρα για την κανονική καύση καυσίμου.
 • Η περιοχή του δωματίου, από την οποία καθορίζεται ο απαιτούμενος όγκος αέρα για την πρόληψη πιθανών κρίσεων.
 • Το ύψος του δωματίου, βάσει του οποίου καθορίζονται οι συντελεστές διόρθωσης.

Όλες αυτές οι πληροφορίες θα επιτρέψουν τον προσδιορισμό της βέλτιστης απόδοσης του συστήματος εξαερισμού στο χώρο του λέβητα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το σχήμα, πρέπει να υπολογίσετε τις παραμέτρους του αγωγού, λαμβάνοντας υπόψη την ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα αέρα (1 m / s). Ο εξαερισμός τροφοδοσίας στο χώρο του λέβητα μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια διάφορων χωριστών σωλήνων και η συνολική τους διατομή πρέπει να αντιστοιχεί στην υπολογιζόμενη.

Μερικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης αγωγών στο χώρο του λέβητα

Κατά την εγκατάσταση του αγωγού, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Η τοποθέτηση οριζόντιων αεραγωγών επιτρέπεται μόνο με σύστημα εξαναγκασμένου εξαερισμού. Σε αυτή την περίπτωση, το μήκος των οριζόντιων τμημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τη χωρητικότητα του εξοπλισμού εξαερισμού. Η ισχύς των χρησιμοποιούμενων ανεμιστήρων πρέπει να εξασφαλίζει τη διέλευση των μαζών αέρα μέσω του αεραγωγού, λαμβανομένης υπόψη της αεροδυναμικής αντοχής του.
 • Ο εξαερισμός στον λέβητα μπορεί να εγκατασταθεί μόνο με κάθετους αγωγούς. Ταυτόχρονα, το ελάχιστο ύψος της κουκούλας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα, αυτό θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα του ρεύματος εξαερισμού.
 • Μη συνδέετε το δίκτυο εξαερισμού του λέβητα στη γενική κατοικία.

Τα πιο αποτελεσματικά είναι τα σύγχρονα συστήματα monoblock του εξαναγκασμένου εξαερισμού. Χαρακτηρίζονται από καλές επιδόσεις, επαρκείς για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών λειτουργίας του λέβητα. Εκτός από το γεγονός ότι τα συστήματα αυτά έχουν συμπαγείς διαστάσεις, διαθέτουν καλή ηχομόνωση, έχουν φίλτρα που καθιστούν τον αέρα καθαριστικό για το δωμάτιο (ιδιαίτερα σημαντικό για τους λέβητες στερεών καυσίμων).

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του εξαναγκασμένου εξαερισμού είναι η ικανότητα να αυτοματοποιείται πλήρως η λειτουργία του. Το σετ εξοπλισμού περιλαμβάνει αισθητήρες που καθορίζουν όχι μόνο την θερμοκρασία του αέρα στο δωμάτιο, αλλά και την ποιοτική σύνθεση της ατμόσφαιρας. Λόγω αυτού, είναι δυνατό να αποκλειστεί εντελώς η δυνατότητα της αίθουσας έκτακτης ανάγκης zagazirovaniya.

Όταν υπάρχουν σημεία μονοξειδίου του άνθρακα στο λεβητοστάσιο ή άλλους επικίνδυνους παράγοντες, ο αυτοματισμός απλώς αυξάνει την παραγωγικότητα του εξαερισμού. Ταυτόχρονα, τα συστήματα αυτόματου ελέγχου εξαερισμού μειώνουν το κόστος ενέργειας και αυξάνουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

Υπολογισμός και σχεδιασμός των συστημάτων λεβήτων εξαερισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικούς, έτσι θα πρέπει να εμπιστεύονται τα επαγγελματιών μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια του εξοπλισμού.

Εξαερισμός στο λέβητα ιδιωτικής κατοικίας: ποικιλίες, απαιτήσεις, υπολογισμός και επιλογή εξοπλισμού

Ο εξαερισμός στο λέβητα αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση για την ασφαλή χρήση των συσκευών θέρμανσης αερίου. Μη συμμόρφωση με ορισμένα προβλήματα, τόσο διοικητικού χαρακτήρα όσο και αυξημένης πιθανότητας έκτακτης ανάγκης.

Δεδομένου ότι η συσσώρευση μονοξειδίου του άνθρακα και άλλα προϊόντα καύσης είναι επικίνδυνη όχι μόνο για την άμεση ιδιοκτήτη του λέβητα φυσικού αερίου, η συμμόρφωση με εξαερισμό SNIP ελέγξτε προσεκτικά την υπηρεσία αερίου κατά το στάδιο της παραλαβής του εξοπλισμού.

Με τη σειρά του, η χρήση ενός λέβητα χωρίς τη δέουσα εξουσιοδότηση μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε διοικητική, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ποινική ευθύνη.

Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι πολύ επικίνδυνο, οπότε το σύστημα εξαερισμού πρέπει να λειτουργεί αξιόπιστα

Είδη εξαερισμού

Οι κύριοι τύποι εξαερισμού είναι μόνο δύο: αναγκασμένοι και φυσικοί, και σε ορισμένες περιπτώσεις συνδυασμένοι, οι οποίοι μερικές φορές διακρίνονται σε ξεχωριστή κατηγορία.

Όπως υποδηλώνουν τα ονόματα, ο πρώτος τύπος εξαερισμού χρησιμοποιεί τροφοδοσία υπό πίεση, για τον οποίο χρησιμοποιούνται αντλίες αέρα ή ανεμιστήρες. Στη δεύτερη περίπτωση, η εισροή αέρα συμβαίνει λόγω της διαφοράς στη θερμοκρασία και την πίεση του - μέσα και έξω από αυτό. Για να εξασφαλιστεί η ανταλλαγή αέρα, αρκεί η σωστή τοποθέτηση των οπών εξαερισμού. Επίσης, μέρος του αέρα μπορεί να εισέλθει στο δωμάτιο μέσω φυσικών ανοιγμάτων - για παράδειγμα, ρωγμές κάτω από τις πόρτες.

Εάν υπάρχει μια τέτοια ευκαιρία, είναι πιο συμφέρουσα η χρήση ενός συνδυασμένου συστήματος - ενώ ο εξαερισμός του αέρα χειρίζεται με φυσικό εξαερισμό, ο εξαναγκασμένος εξαερισμός βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Φυσικός εξαερισμός

Εάν εξασφαλιστεί μια τριπλή αλλαγή στον όγκο του αέρα ανά ώρα, τότε σε ένα κανονικό δωμάτιο έξι μέτρων (ύψος) μπορείτε να διαχειριστείτε την οργάνωση της φυσικής ανταλλαγής αέρα.

Για αναφορά! Πρότυπα αναπτύχθηκαν για όλα τα λέβητα - βιομηχανικά και οικιακά, έτσι το πρότυπο είναι αρκετά μεγάλο, όπως για ένα ιδιωτικό σπίτι, ένα δωμάτιο.

Εάν μειωθεί η οροφή για κάθε μετρητή, θα πρέπει να αυξήσετε τη ροή αέρα κατά 25% τουλάχιστον. Επιπλέον, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να σχεδιάσετε μια ανταλλαγή αέρα με κάποιο περιθώριο.

Το σχέδιο του συστήματος εξαερισμού στο λέβητα ιδιωτικής κατοικίας

Το σχέδιο είναι εξαιρετικά απλό - μπροστά από το λέβητα, στην πόρτα ή στον τοίχο, οργανώνεται το άνοιγμα εξαερισμού (η διάμετρος εξαρτάται από την ισχύ του λέβητα), η οποία δεν βρίσκεται ψηλότερα από την περιοχή εργασίας. Το δεύτερο άνοιγμα εξαγωγής διατεταγμένη πάνω από το λέβητα, είναι συνήθως προσαρμοσμένο σε αυτό έναν αγωγό με μια βαλβίδα ελέγχου (να Extractor εργαστεί σε μία κατεύθυνση μόνο) και «ομπρέλα» στην εξωτερική πλευρά (προς το σωλήνα δεν είναι πλημμυρισμένο).

Η απόσταση μεταξύ της "εισόδου" και της "εξόδου" του αέρα στο δωμάτιο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη για να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσφυση.

Μειονεκτήματα φυσικός εξαερισμός:

Εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες. Είναι απαραίτητο να προστατευθούν οι αεραγωγοί από εξωτερικές περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Πολυπλοκότητα ακριβείς υπολογισμού κλιματισμό. Ανάλογα με την κατεύθυνση και τη δύναμη του ανέμου, ένας διαφορετικός όγκος αέρα μπορεί να εισέλθει στο δωμάτιο.

Πολύ είναι δύσκολο να σχεδιαστεί ένα σύστημα εξαερισμού για αρκετούς χώρους - έτσι ώστε μέσα από όλα τα δωμάτια να περάσει ένας σωλήνας. Κυρίως η έξοδος από κάθε δωμάτιο γίνεται αμέσως στο δρόμο.

Αναγκαστικό σύστημα εξαερισμού Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε επαφές κατασκευαστικών εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες σχεδιασμού σπιτιών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με εκπροσώπους με την επίσκεψη στην έκθεση των σπιτιών "Low-Rise Country".

Αναγκαστικός εξαερισμός

Η αναγκαστική παροχή αέρα παρέχεται από τις αποκαλούμενες "μηχανικές συσκευές", δηλαδή τους ανεμιστήρες. Αυτός ο τύπος διάταξης ανταλλαγής αέρα είναι βολικός για δύο χαρακτηριστικά:

Μπορείτε να εγκαταστήσετε κλιματιστικού εξοπλισμού, με θερμαντήρες και φίλτρα, τα οποία καθαρίζουν και θερμαίνουν τον εισερχόμενο αέρα.

Φαίνεται επίσης ότι το σύστημα μπορεί να είναι μόνο απαραίτητες στιγμές, που θα εξοικονομήσει ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της, για παράδειγμα, μόνο όταν λειτουργεί ο λέβητας.

Μειονεκτήματα εξαναγκασμένος εξαερισμός είναι οι εξής:

Κόστος - Πρώτα απ 'όλα, ένα τέτοιο σύστημα θα κοστίσει περισσότερο από τον φυσικό εξαερισμό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θόρυβο - για παράδειγμα, κατά την εγκατάσταση κλιματιστικού εξοπλισμού με κλιματισμό.

Επιλογή ο εξοπλισμός χωρίς κατάλληλη προετοιμασία μπορεί να είναι γεμάτος με παραβίαση της ασφάλειας: ιδιαίτερα για τους λέβητες αερίου είναι σημαντικό να υπάρχει εξοπλισμός πυροπροστασίας.

Το σύστημα θέρμανσης είναι αρκετά περίπλοκο σύνολο εξοπλισμού, επομένως η επιλογή και η προσαρμογή πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες

Ποιες είναι οι απαιτήσεις

Μετά το στάδιο κατασκευής ή την κατασκευή του λέβητα, πηγαίνουν κατευθείαν στο σχεδιασμό του, και εδώ και πάλι τα πρότυπα της SNiP έρχονται στο προσκήνιο. Υπάρχουν πολλά από αυτά, οπότε εξετάστε μόνο τα πιο σημαντικά, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος και το σχεδιασμό:

για κάθε λέβητα, αν υπάρχουν πολλά από αυτά, είναι απαραίτητο να εξοπλιστεί το σύστημα αερισμού τους.

απαιτείται λέβητας αερίου ξεχωριστό δωμάτιο, εάν είναι ισχυρότερη από 30 kW, διαφορετικά επιτρέπεται η εγκατάσταση σε άλλο δωμάτιο (για παράδειγμα, κουζίνα), αλλά η περιοχή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 15 m και το ανώτατο όριο - όχι μικρότερο από 2,5 m.

εάν το λέβητα είναι εξοπλισμένο με χωριστό παράρτημα, τότε ο τελευταίος πρέπει να σταθεί στο θεμέλιο.

Απαιτείται να παρέχει προϋποθέσεις για βολικό καθαρισμό εκχυλίσματα ·

ευάερο (οπή εξαερισμού) ανά kW ισχύς θα πρέπει να είναι 8 cm 2 σε περίφραξη από το δρόμο ή 30 cm2 αν ο εξαερισμός παίρνει αέρα από άλλους χώρους.

Η εξαγωγή για ένα λέβητα σε μια ιδιωτική κατοικία πρέπει να είστε στην κορυφή.

Είναι επιθυμητό να συμπληρώσετε το σύστημα εξαερισμού με την κουκούλα πάνω από τον ίδιο τον λέβητα Αυτό μπορεί να είναι ενδιαφέρον! Στο άρθρο σχετικά με τον ακόλουθο σύνδεσμο, διαβάστε σχετικά με το λέβητα ντίζελ.

Για ένα ιδιωτικό σπίτι καμινάδα πρέπει να βρίσκεται πάνω από την οροφή (υπολογιζόμενη από την κορυφογραμμή) για απόσταση μεγαλύτερη από 2 m.

Στο λεβητοστάσιο πρέπει να υπάρχει άνοιγμα παράθυρο ή φύλλο παραθύρου.

Ύψος οι εγκαταστάσεις δεν μπορούν να είναι χαμηλότερες από 2,2 μ.

Τα τείχη του δωματίου πρέπει συμμορφωθείτε με τους κανονισμούς πυρκαγιάς (τουλάχιστον τρία τέταρτα μιας ώρας αντοχής στη φωτιά).

Μπορούν να τοποθετηθούν τα οριζόντια τμήματα των καμινάδων μόνο για τον εξαναγκασμένο εξαερισμό.

Ο εξαερισμός πρέπει να παρέχει ταχύτητα αέρα όταν μετακινείται κατά μήκος της κύριας (παροχής ή εξάτμισης) τουλάχιστον 1 m / s.

Ο φυσικός φωτισμός αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για την κατάλληλη εγκατάσταση λεβητοστάσιου

Λέβητας αερίου για ιδιωτικό σπίτι

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι λέβητες σε υγροποιημένο αέριο δεν μπορούν να τοποθετηθούν στο υπόγειο κτιρίων ή υπογείων. Αυτή η απαίτηση εξαρτάται από την κοινή λογική: όταν διαρρέει, το καύσιμο αυτού του είδους είναι ικανό να συσσωρεύεται στα χαμηλότερα στρώματα του αέρα και να "στραγγίζεται" προς τα κάτω. Στα υπόλοιπα, ένα τέτοιο λέβητα, σύμφωνα με τους κανόνες, μπορεί να βρίσκεται σε ένα ξεχωριστό κτίριο ή επέκταση στο σπίτι, ή στη σοφίτα. Αλλά, ταυτόχρονα, ο εξαερισμός σε ένα ιδιωτικό σπίτι για ένα λέβητα φυσικού αερίου επιβάλλει αριθμό υποχρεωτικών απαιτήσεων:

Ο εξαερισμός στο λέβητα μιας ιδιωτικής κατοικίας σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί δύο οριζόντια κανάλια, ένα για την καμινάδα εξαερισμού, βρίσκεται στο επίπεδο του, και το δεύτερο - χαμηλότερο κατά περίπου ένα τέταρτο του μέτρου, χρησιμεύει για τον καθαρισμό.

Ο λέβητας πρέπει να προστατεύεται από τους τοίχους του δωματίου τουλάχιστον 0,1 m.

Το καμινάκι δεν πρέπει να το κάνει περισσότερες από τρεις στροφές.

Περιγραφή βίντεο

Μια ενδιαφέρουσα έκδοση των καμινάδων είναι ομοαξονική, για την οποία κατασκευάζεται μόνο ένας αγωγός εξαερισμού. παράδειγμα στο βίντεο:

Πώς υπολογίζεται ο εξαερισμός

Κατά τον υπολογισμό του συστήματος εξαερισμού, αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι οι λέβητες αερίου χαμηλής ισχύος (μέχρι 30 kW), σύμφωνα με τη νομοθεσία, υπολογίζονται με έναν ελαφρώς διαφορετικό τύπο, επειδή ορισμένες απαιτήσεις για το SNiP είναι διαφορετικές.

Έτσι, για τον φυσικό αερισμό των χώρων μέτρησης 3 έως 5 m, με ανώτατο ύψος των 3 μέτρων, πρέπει πρώτα να υπολογίσει την ένταση: σε αυτή την περίπτωση είναι 45 m 3 (πολλαπλασιάζονται όλες οι παράμετροι). Τώρα η ανταλλαγή αέρα: 6 (το ύψος που πρέπει να είναι) - 3 μέτρα (η οροφή μας) πρέπει να πολλαπλασιαστεί με ένα συντελεστή "πρόστιμο" 0,25 και να προσθέσει 3 μέτρα. Θα είναι 3,75. Τώρα πρέπει να γίνει κατανοητό πώς αξία κυκλοφορία αέρα: ο αριθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με τον χώρο αέρα τετραγωνισμού, που ελήφθη στο Παράδειγμα 3 168,75 m - είναι η τιμή που πρέπει να ακολουθείται από ένα ειδικό σκοπό στον πίνακα για να καθοριστεί η διάμετρος του αγωγού. Στην περίπτωσή μας θα είναι 225 mm.

Σύστημα θέρμανσης με λέβητα αερίου

Στην περίπτωση του λέβητες αερίου, που εφαρμόζεται διάγραμμα 0,01 M ρυθμιστικού διαλύματος 2 / 10kW για γραμμές παροχής - δηλ, όταν ο λέβητας είναι 30 kW, ο λέβητας πρέπει να παρέχει αέρα εξαερισμού ροή περίπου 0,03 m3 / sec, συν, είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα απόθεμα 30%. Η εκχύλιση, σύμφωνα με το SNIP, πρέπει να είναι διατομή τουλάχιστον 130 mm. Αν το άνοιγμα του αερισμού τροφοδοσίας δεν παρέχει σωστή εναλλαγή αέρα, τότε εγκαθίσταται εξαναγκασμένος εξαερισμός.

Αυτό μπορεί να είναι ενδιαφέρον! Στο άρθρο σχετικά με τον ακόλουθο σύνδεσμο, διαβάστε σχετικά με το είδος του λέβητα που είναι καλύτερο για μια ιδιωτική κατοικία των 100 τ.μ.

Επιλογή και εγκατάσταση εξοπλισμού

Η επιλογή του εξοπλισμού θα εξαρτηθεί, πρώτον, από τους ακόλουθους παράγοντες:

Παραδεκτό αποστάσεις σε εύφλεκτες συσκευές.

Τύπος χώρων (ξεχωριστό δωμάτιο, αυτόνομο δωμάτιο ή ήδη διαθέσιμο - για παράδειγμα, κουζίνα ή σοφίτα).

Από τον προϋπολογισμό (για παράδειγμα, ο εξαερισμός με μονοκύκλωμα είναι πολύ πιο ήσυχος από άλλους τύπους, αλλά θα κοστίσει περισσότερο)

Ταυτόχρονα υπάρχουν λέβητες:

Πελέτες (σε σφαιρίδια, στην πραγματικότητα είναι λέβητες στερεών καυσίμων).

Συνδυασμένο (χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους).

Οι συνδυασμένοι λέβητες είναι μια μεγάλη επιλογή σε ένα σπίτι όπου υπάρχει διακοπή ρεύματος ή παροχή φυσικού αερίου

Επί του παρόντος, συνήθως τα ιδιωτικά σπίτια χρησιμοποιούν λέβητες αερίου, και μιλάμε για λέβητες χαμηλής χωρητικότητας. Αυτό οφείλεται στη σχετικά χαμηλή τιμή του αερίου στην αεριοποιημένη περιοχή και στην ευκολία χρήσης μιας τέτοιας μεθόδου θέρμανσης (η θερμοκρασία καύσης είναι χαμηλότερη, πράγμα που καθιστά δυνατή τη χρήση φθηνότερων υλικών στην παραγωγή). Για να το εγκαταστήσετε χρειάζεστε τεκμηρίωση άδειας. Επιπλέον, ο λέβητας μπορεί να εγκατασταθεί ταυτόχρονα με τη θέρμανση του νερού (με τον λέβητα) μόνο για δωμάτια μέχρι 200 ​​m 2.

Πώς να επιλέξετε το υλικό για το σχέδιο

Η κουκούλα μπορεί να κατασκευαστεί από διάφορα υλικά. Παρακάτω είναι μια λίστα με τα κυριότερα.

Τούβλο - χρησιμοποιείται για την άντληση λεβήτων στερεών καυσίμων. Είναι αρκετά δύσκολο να καθαριστεί, αλλά εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τους λέβητες στερεών καυσίμων. Για το φυσικό αέριο και άλλους λέβητες, αυτός ο τύπος δεν θα είναι μια καλή επιλογή, επειδή έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία - έτσι συμπυκνώνονται στο σωλήνα και η επιφάνεια του τούβλου καταστρέφεται γρήγορα.

Κεραμικά - είναι διαφορετικό, για τους λέβητες στερεών καυσίμων που χρησιμοποιούνται κεραμικά, αντέχουν θερμοκρασίες άνω των 650 ° C. Είναι επίσης απαραίτητο να υπάρχει μια προειδοποίηση για την ανάφλεξη της αιθάλης στην καμινάδα. Για το υγρό καύσιμο (και το αέριο), μπορούν να χρησιμοποιηθούν κεραμικές κουκούλες με λειτουργία χαμηλότερης θερμοκρασίας, αλλά με αποστράγγιση συμπυκνωμάτων. Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η μόνωση του σωλήνα (που συνήθως είναι μονωμένος με ορυκτοβάμβακα).

Χάλυβα - μια καλή επιλογή για θερμαντήρες στερεών καυσίμων, και σε περίπτωση που ο εξαερισμός χρησιμοποιείται σε λέβητα με λέβητα αερίου. Σε περίπτωση υψηλότερης θερμοκρασίας (στερεό καύσιμο), απλά επιλέξτε έναν παχύτερο σωλήνα, μέχρι 1 mm, σε άλλες - 0,6 mm. Ο χάλυβας πρέπει να είναι θερμικός. Το μόνο αρνητικό - τέτοιες σωλήνες δεν μπορεί να ονομαστεί φθηνή, και η διάρκεια ζωής τους είναι μικρότερη από, για παράδειγμα, τούβλο.

Η επιλογή ενός συγκεκριμένου υλικού εξαρτάται από το συνδυασμό των παραμέτρων αντοχής στη διάβρωση, την αντίσταση στην αιθάλη (συσσώρευση). Επιπλέον, η κουκούλα επιλεγμένη βάκτρο πίεσης (εξαναγκασμένο αερισμό σημαίνει πίεση μετρητή), ο βαθμός της συμπύκνωσης του καυσίμου, τη θερμοκρασία του καπνού. Αξίζει να γνωρίζει ότι το εκχύλισμα μπορεί να ανακατασκευαστεί - για παράδειγμα, η κουκούλα για ένα λέβητα φυσικού αερίου σε ένα ιδιωτικό σπίτι, αν έχετε ήδη ένα σωλήνα κατασκευασμένο από τούβλα, που διοργανώνονται με την εισαγωγή ενός σωλήνα από χάλυβα στην καμινάδα του τούβλου, υπό άλλες συνθήκες.

Περιγραφή βίντεο

Σχετικά με τις καμινάδες από ανοξείδωτο χάλυβα, δείτε στο βίντεο:

Αυτό μπορεί να είναι ενδιαφέρον! Στο άρθρο σχετικά με τον ακόλουθο σύνδεσμο, διαβάστε σχετικά με τον λέβητα εξοικονόμησης ενέργειας.

Πώς να κάνετε τον αερισμό σε ένα λέβητα ιδιωτικής κατοικίας

Το SNiP υποχρεούται να συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα κατά την εγκατάσταση εξαερισμού σε λέβητα με λέβητα αερίου. Θα πρέπει να δοθεί σοβαρή προσοχή σε κάθε ιδιοκτήτη σπιτιού, καθώς είναι γνωστό ότι οι κανόνες ασφαλείας είναι γραμμένοι με αίμα.

Γιατί χρειάζεται ένα σύστημα κυκλοφορίας αέρα;

Παρά την ανάπτυξη εξοπλισμού λέβητα υψηλής τεχνολογίας, ο αριθμός των δηλητηριάσεων και των θανάτων από το μονοξείδιο του άνθρακα είναι μεγάλος. Η γενική αδυναμία και η κεφαλαλγία είναι η μικρότερη που μπορεί να αισθανθεί κάποιος. Η παραβίαση συμβατικών προδιαγραφών μειώνει τη λειτουργία του εξοπλισμού θέρμανσης. Μόνο με συνεχή παροχή αέρα είναι η κανονική λειτουργία του λέβητα, και με έλλειψη οξυγόνου, το καύσιμο δεν καίγεται εντελώς. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή θερμότητας θα είναι ελάχιστη.

Προσοχή παρακαλώ! Εάν η κουκούλα για το λεβητοστάσιο είναι αδύναμη, ο λέβητας δαπέδου δεν λειτουργεί καλά, η φωτιά συσσωρεύεται μέσα σε αυτό. Κατά συνέπεια, ο αεραγωγός μειώνει την απόσταση, το ρεύμα και τα προϊόντα καύσης εισέρχονται στο λεβητοστάσιο και από εκεί μπορούν να διεισδύσουν σε άλλα μέρη του ιδιωτικού σπιτιού.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εάν στα αρχικά στάδια του σχεδιασμού της δομής στο σχέδιο, το λέβητα βρίσκεται ξεχωριστά από το σπίτι, ο αέρας που κυκλοφορεί στο δωμάτιο θα χρησιμοποιηθεί από τον λέβητα. Κατά την εγκατάσταση μη πλαστικών θυρών και παραθύρων στο λεβητοστάσιο, θα υπάρχει αρκετός αέρας. Κατά την εγκατάσταση σύγχρονων πλαστικών παραθύρων, πόρτες, ο καθαρός αέρας δεν θα κυκλοφορεί από το δρόμο. Ο λέβητας λειτουργεί, εκφορτώνει τον αέρα, πράγμα που σημαίνει ότι η χωρητικότητα του εξοπλισμού θα μειωθεί. Υψηλή πιθανότητα το μονοξείδιο του άνθρακα να εισέλθει στο χώρο του λέβητα. Αυτό το παράδειγμα επιβεβαιώνει τη σημασία του συστήματος εξαερισμού σε οποιοδήποτε δωμάτιο.

Τυπικές απαιτήσεις για την κυκλοφορία αέρα στο χώρο του λέβητα

Το λεβητοστάσιο μπορεί να διευθετηθεί με τη χρήση των χώρων που διατίθενται ως:

 • ειδικό τεχνικό παράρτημα ·
 • σοφίτα χώρο?
 • Ατομικές εγκαταστάσεις που χωρίζονται από το κεντρικό κτίριο.
 • σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο του εξοχικού σπιτιού.

Κατά κανόνα, οι λέβητες αερίου μπορούν να λειτουργούν σε υγροποιημένο αέριο, οπότε το δάπεδο του υπογείου δεν ταιριάζει. Στο υπόγειο δεν μπορεί επίσης να τοποθετηθεί. Αυτός ο τύπος καυσίμου έχει βαρύ ειδικό βάρος σε σχέση με τον αέρα. Όταν διαρρέει, το αέριο κατεβαίνει στο κάτω μέρος του δωματίου, όπου μπορεί να εκραγεί. Το γεγονός αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό του εξαερισμού.

Ο εξοπλισμός θέρμανσης μέχρι 30 κιλοβάτ θεωρείται χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, οπότε η τοποθέτησή του δεν απαιτεί ξεχωριστό χώρο. Τις περισσότερες φορές, ο λέβητας είναι τοποθετημένος στην κουζίνα, αλλά ακολουθώντας αυτές τις απαιτήσεις:

 • κουζίνα 15 τ.μ.
 • ύψος οροφής 220 cm και άνω.
 • τα μεγέθη των οπών παραθύρων από 3 sm2 σε 1 κυβικό μέτρο του όγκου ενός χώρου.
 • το παράθυρο θα πρέπει να έχει παράθυρο.
 • οι πόρτες στην κουζίνα είναι εξοπλισμένες με μια ειδική σχάρα μέσω της οποίας θα κυκλοφορεί ο αέρας από τα γειτονικά δωμάτια.
 • Ο λέβητας είναι τοποθετημένος στον τοίχο με όλους τους κανόνες πυρασφάλειας, η ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο είναι 10 cm.

Προσοχή παρακαλώ! Η ανταλλαγή αέρα σε δωμάτια με εξοπλισμό θέρμανσης είναι υποχρεωτική απαίτηση. Όταν αγοράζετε ένα λέβητα με χωρητικότητα άνω των 30 κιλοβάτ, είναι απαραίτητο να σχεδιάσετε ένα ξεχωριστό σπίτι από το σπίτι.

Κανονική βάση για την εγκατάσταση συστημάτων εξαερισμού

Οι τυποποιημένες απαιτήσεις για ένα δωμάτιο με λέβητα προδιαγράφονται στο SNiP II-35-76 "Εγκαταστάσεις λεβήτων". Συγκεκριμένα, αναφέρονται:

 • σε έναν λέβητα αερίου εξοπλισμένο με λέβητα, είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί αερισμός, ενώ η έξοδος του αγωγού αέρα είναι τοποθετημένη στην οροφή.
 • δίπλα στο κανάλι για την καμινάδα, ένα άλλο είναι διάτρητο, για να καθαρίσετε την καμινάδα από αιθάλη. Η απόσταση του πρέπει να είναι χαμηλότερη κατά 30 cm από την κύρια απόσταση.
 • οι μάζες ανέμου εισέρχονται στο χώρο του λέβητα μέσω του αγωγού εξαερισμού, εάν ο λέβητας είναι στην κουζίνα, στη συνέχεια μέσω της μάσκας εξαερισμού στις πόρτες.
 • Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ροής αέρα, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την ικανότητα του εξοπλισμού αερίου.
 • εάν η εισροή των αιολικών μαζών από το δρόμο, στη συνέχεια για κάθε 1 kW της ενέργειας του λέβητα - από 8 cm2 του αέρα?
 • αν ο αέρας έρχεται από τα γειτονικά δωμάτια, τότε για κάθε 1 kW εξόδου λέβητα από 30 cm2 αέρα.

Μην παραβλέπετε αυτούς τους κανόνες, ειδικά εάν ο αερισμός είναι εγκατεστημένος στο λέβητα μιας ιδιωτικής κατοικίας με τα δικά τους χέρια. Με τις υπόλοιπες απαιτήσεις αξίζει επίσης να εξοικειωθείτε με τους κανόνες του SNiP.

Χαρακτηριστικά της συσκευής καμινάδας στο λέβητα αερίου

Το κύριο μέρος του εξαερισμού σε οποιοδήποτε δωμάτιο είναι η καμινάδα. Επομένως, σύμφωνα με τους κανόνες του SNiP, του επιβάλλονται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα:

 • Η καπνοδόχος πρέπει να είναι στεγανή και να μην επιτρέπει στα προϊόντα καύσης να εισέρχονται στο χώρο του λέβητα.
 • Στο εσωτερικό του σωλήνα εξαερισμού τοποθετείται σωλήνας, οι γεωμετρικοί παράμετροι του οποίου εξαρτώνται από την παραγωγικότητα του εξοπλισμού του λέβητα.
 • Η καμινάδα που είναι εγκατεστημένη στην οροφή πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 2 μέτρα πάνω από την ράχη της οροφής - αυτό βελτιώνει την πρόσφυση.

Στο διαβατήριο του λέβητα υποδεικνύονται οι διαστάσεις της διατομής του σωλήνα, οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται για συσκευές εξαερισμού σε αυτό το δωμάτιο. Μια καμινάδα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή γαλβανισμένη. Η διάμετρος των σωλήνων πρέπει να είναι ίδια και η εγκάρσια διατομή να είναι κυκλική. Για τον καθαρισμό απαιτείται πρόσθετο παράθυρο στον αγωγό εξαερισμού. Είναι επιθυμητό να μην υπάρχουν περισσότερες από τρεις στροφές στο σωλήνα.

Αναγκαστικός εξαερισμός στο χώρο του λέβητα

Με τη βοήθεια ενός ανεμιστήρα δημιουργείται ένα τεχνητό σχέδιο. Στην πράξη, οι συσκευές καναλιών είναι πιο συνηθισμένες, η επιλογή τους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την διατομή των καναλιών εξαερισμού, το μήκος, τον αριθμό των στροφών. Είναι καλύτερα να εγκαταστήσετε έναν ανεμιστήρα τόσο στην εισροή όσο και στην εκροή αέριων μαζών. Και συνιστάται να αγοράσετε μια συσκευή με αποθεματικό ισχύος μέχρι 30%.

Με τη βοήθεια των αυτόματων συστημάτων, είναι δυνατή η εκκίνηση του ανεμιστήρα ταυτόχρονα με τη συμπερίληψη του εξοπλισμού αερίου. Η αποτελεσματικότητα του εξαερισμού θα είναι καλύτερη. Στην πράξη, ο αυτοματισμός είναι εγκατεστημένος με κλιματισμό. Είναι βολικό ότι κατά τη λειτουργία του ο αέρας θερμαίνεται.

Φυσική κυκλοφορία σε ένα δωμάτιο με λέβητα αερίου

Είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε το ακροφύσιο πολυπροπυλενίου στην έκρηξη. Αν ο εξοπλισμός θέρμανσης έχει ισχύ 30 kW τότε το εξάρτημα θα ταιριάζει σε διάμετρο Ø 15 cm Το μεταλλικό πλέγμα προστατεύει την είσοδο από το εξωτερικό. Για να αποφευχθεί η είσοδος ξένων οσμών και συντριμμιών στο δωμάτιο, εγκαθίσταται μια βαλβίδα μέσα στο σωλήνα.

Τα προϊόντα καύσης πέφτουν απευθείας στο σωλήνα εξαγωγής που είναι εγκατεστημένος πάνω από τον εξοπλισμό θέρμανσης. Ο αγωγός αέρος τροφοδοσίας έχει σχεδιαστεί ώστε να εισέρχεται καθαρός αέρας στο θάλαμο καύσης, επομένως αυτός ο αγωγός είναι τοποθετημένος ακριβώς πίσω από τον κλίβανο. Η αποτελεσματικότητα του φυσικού αερισμού στο χώρο του λέβητα εξαρτάται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες. Και σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο αέρας σε αυτό το δωμάτιο θα πρέπει να ενημερώνεται 3 φορές σε 1 ώρα.

Πρότυπα για την εξαέρωση του αέρα του συστήματος δεν μπορεί να υπολογίσει. Στην πράξη, αυτό συμβαίνει συχνά, όταν για το φυσικό οπή εξαερισμού γίνεται μέσω ενός τοίχου οποίου η διάμετρος είναι 150 mm, εισάγεται μέσα στο άνοιγμα του σωλήνα εξαερισμού, ο έξω προστατεύουν πλέγμα με την άλλη πλευρά τοποθετημένη βαλβίδα ελέγχου. Από την οικονομική πλευρά αυτής της επιλογής δεν είναι αρκετά ακριβά, και η απόδοση είναι πολύ καλή.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα δύο συστημάτων εξαερισμού

 • ο εξαναγκασμένος εξαερισμός είναι ακριβότερος στην εγκατάσταση.
 • Εάν οι ανεμιστήρες αποτύχουν ή αν δεν υπάρχει ενέργεια, ο εξαερισμός δεν λειτουργεί.
 • ο φυσικός αερισμός δεν απαιτεί μεγάλο οικονομικό κόστος.
 • εύκολο στην εγκατάσταση?
 • δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
 • η φυσική ανταλλαγή αέρα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες.
 • ο εξαναγκασμένος εξαερισμός μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλες περιοχές.

Η εγκατάσταση του εξαερισμού στο χώρο του λέβητα πρέπει να συμμορφώνεται με τα γενικά αποδεκτά πρότυπα. Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τη δουλειά χωρίς ένα προετοιμασμένο έργο. Πριν από την εγκατάσταση του λέβητα, είναι απαραίτητο να μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας από τον κατασκευαστή.

Συσκευή εξαερισμού στο λέβητα ιδιωτικής κατοικίας και πώς να το εγκαταστήσετε σωστά

Για να διατηρήσετε ένα άνετο μικροκλίμα στην κρύα εποχή, το σπίτι προσπαθεί προσεκτικά να μονώσει. Οι εγκαταστάσεις αερίζονται λιγότερο συχνά. Όταν ο εξαερισμός στο λέβητα ιδιωτικής κατοικίας καταρρέει, δημιουργείται κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Λόγω της κακής κυκλοφορίας υπάρχουν πολλά προβλήματα. Σκεπτόμενος αερισμός στο λέβητα είναι ένα από τα πιο βασικά ζητήματα.

Ανάγκη και λειτουργία αερισμού στο λέβητα ιδιωτικής κατοικίας

Ο καθαρός αέρας έχει μεγάλη σημασία για την ποιοτική λειτουργία του λέβητα αερίου. Εάν ο φυσικός τρόπος δεν είναι δυνατό να ρυθμιστεί η παροχή καθαρού αέρα, πραγματοποιείται τεχνητός εξαερισμός.

Χωρίς συστηματικό εξαερισμό, καυστήρες πέφτουν στους σωλήνες, η απόδοση του λέβητα αερίου μειώνεται, το σπίτι θερμαίνεται χειρότερα. Αλλά, ούτε αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Λόγω του ανεπαρκούς αερισμού και της μη ικανοποιητικής λειτουργίας του εξοπλισμού, η περίσσεια μονοξειδίου του άνθρακα συσσωρεύεται στο δωμάτιο, διακινδυνεύεται η ζωή των ανθρώπων.

Επαγγελματική εγκατάσταση εξαερισμού στο λέβητα ιδιωτικής κατοικίας:

 • Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λειτουργίας.
 • Δημιουργεί καλές κλιματικές συνθήκες για να ζει στο σπίτι.
 • Υπάρχει πάντα αρκετό οξυγόνο στο δωμάτιο.
 • Η υγρασία και το καλούπι δεν εμφανίζονται στους τοίχους.
 • Λιγότερη συγκέντρωση προϊόντων καύσης.
 • Ο λέβητας λειτουργεί με υψηλή απόδοση.

Ο εξαερισμός στο λέβητα ιδιωτικής κατοικίας ρυθμίζει τη συσσώρευση μονοξειδίου του άνθρακα, δεν δημιουργεί αντίστροφη ώση. Η υπέρβαση της συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα είναι επικίνδυνη για την υγεία. Λόγω των διαδικασιών ανταλλαγής στον αέρα, το οξυγόνο εισέρχεται στο δωμάτιο, το οποίο είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη ζωή και τη λειτουργία του εξοπλισμού αερίου.

Απαιτήσεις για αερισμό ενός λέβητα φυσικού αερίου σε ιδιωτική κατοικία και προδιαγραφές σύμφωνα με το SNIP

Εάν δεν τηρούνται οι κανόνες και οι κανόνες, οι υπηρεσίες αερίου εφαρμόζουν κυρώσεις, μέχρι και το κλείσιμο του φυσικού αερίου. Σε ένα ιδιωτικό σπίτι έχει εγκατασταθεί ένα ξεχωριστό σύστημα εξαερισμού:

 1. Το απόσπασμα για μια ώρα μπορεί να αλλάξει τον αέρα τρεις φορές.
 2. Η εισροή έρχεται συνολικά στην ίδια ποσότητα όπως στο εκχύλισμα, μαζί με την ανάγκη για καύση αερίου.

Στο πάνω μέρος της οροφής πρέπει να υπάρχει κουκούλα. Συνήθως είναι μια καμινάδα. Η διάμετρος του σωλήνα υποδεικνύεται από τους κατασκευαστές φυσικού αερίου κατά τη δημιουργία ενός σχεδίου σχεδίασης για την κατασκευή. Για όλες τις απαιτήσεις, η διάμετρος είναι 1,3 μέτρα. Ο σωλήνας δημιουργεί συνθήκες για την κανονική είσοδο και έξοδο αέρα.

Για παράδειγμα, η ένταση του δωματίου στο λέβητα είναι 15m 3. Σε μια ώρα, αυτοί οι δεκαπέντε κύβοι πρέπει να βγαίνουν τρεις φορές μέσα από την κουκούλα. Δηλαδή, 45 m 3 ανά ώρα θα πρέπει φυσικά να αφήνουν έξω από το σωλήνα εξάτμισης.

Υπάρχουν απαιτήσεις για καθαρό αέρα. Η είσοδος πρέπει να είναι 45 m 3 ανά δωμάτιο, συν την απαραίτητη ποσότητα αέρα για την καύση αερίου. Οποιοσδήποτε εξοπλισμός λέβητα καταναλώνει οξυγόνο για να διατηρεί την καύση αερίου.

Ένα από τα κανονιστικά έγγραφα στα οποία προσανατολίζονται οι υπηρεσίες αερίου: SniP Παροχή φυσικού αερίου 2.04.08-87 *

Τρόποι διοργάνωσης ανταλλαγής αέρα

Για την κανονική λειτουργία του εξαερισμού, ο αέρας πρέπει να κυκλοφορεί συνεχώς. Υπάρχουν δύο τρόποι οργάνωσης μιας διαδικασίας. Η εισροή και η εκροή πραγματοποιούνται ανεξάρτητα, χωρίς την εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού για αναγκαστική ανταλλαγή. Ο αέρας στην περίπτωση αυτή κινείται με φυσικό (φυσικό) τρόπο υπό την επίδραση του ανέμου και άλλων φαινομένων. Μια άλλη επιλογή, χωρίς να ελπίζουμε για τις δυνάμεις της φύσης, είναι ο τεχνητός εξαναγκασμός.

Φυσικός εξαερισμός

Το λέβητο ανήκει στις εγκαταστάσεις αυξημένου κινδύνου. Εάν ο φυσικός αερισμός σε μια εξοχική κατοικία είναι μόνο στην κουζίνα, στο μπάνιο και στην τουαλέτα - αυτή η επιλογή δεν είναι κατάλληλη. Για το λέβητα ξεχωριστό σύστημα

 • Το μέγιστο ύψος από το δάπεδο μέχρι την οροφή είναι 6 μέτρα. Όσο χαμηλότερο είναι το υψόμετρο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πολλαπλότητα του αέρα. Για κάθε μετρητή η πολλαπλότητα αυξάνεται κατά 25%.
 • Ο νωπός αέρας εισέρχεται στο χώρο του λέβητα μέσω του συστήματος εξαερισμού. Επιπλέον, οι βαλβίδες κατασκευάζονται στο κάτω μέρος της πόρτας. Η περιοχή υπολογίζεται σε αναλογία 8 cm² / 1 kW χωρητικότητας της μονάδας θέρμανσης, από το δωμάτιο - 30 cm²?
 • Η καμινάδα διαθέτει 2 εξόδους. Το άνω έχει σχεδιαστεί για να εμφανίζει τα προϊόντα της καύσης από το κάτω μέρος του λέβητα καθαρίζει συντρίμμια και βρωμιά. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους -. 25 εκατοστά Το κανάλι τροφοδοσίας βρίσκεται στο κάτω μέρος του δωματίου, η εξάτμιση - στην κορυφή.

Το μειονέκτημα του συστήματος είναι ότι ο φυσικός εξαερισμός δεν λειτουργεί πάντα σε πλήρη λειτουργία. Μεγάλη εξάρτηση από τη δύναμη του ανέμου.

Σύστημα αναγκαστικής κυκλοφορίας αέρα

Ο αναγκαστικός εξαερισμός χρησιμοποιείται σε αγωγούς με μακρά βάση. Η φυσική έλξη απουσιάζει. Εξαερισμού στο λεβητοστάσιο μιας ιδιωτικής κατοικίας συνδέεται με την διαπνοή του κτιρίου, που έχει το κανάλι εξόδου μιας εξάτμισης έξω.

Πλεονεκτήματα του αναγκαστικού συστήματος:

 • Ο λέβητας μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε σημείο με τις κατάλληλες διαστάσεις.
 • Το μεγάλο πλεονέκτημα δεν εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες και τα φυσικά φαινόμενα.
 • Ο εξοπλισμός και η διαδικασία εγκατάστασης είναι ακριβότερα από τον φυσικό εξαερισμό.
 • Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, απαιτείται ακριβή αντικατάσταση.

Απαιτήσεις για τη συσκευή της καμινάδας

Η καμινάδα είναι εξίσου σημαντική με τον ίδιο τον λέβητα στη θέρμανση.

Απαιτήσεις για καμινάδες που είναι εγκατεστημένες έξω

 • Από την οδό, η καμινάδα είναι μονωμένη για να αποτρέψει το σχηματισμό συμπύκνωσης.
 • Στον άξονα του λέβητα και μέχρι τον άξονα της καμινάδας από το δρόμο, η απόσταση δεν είναι μεγαλύτερη από δύο μέτρα. Διαφορετικά, η ώθηση θα είναι κακή.
 • Τουλάχιστον ένα μέτρο πρέπει να είναι μια ευθεία τομή από τον λέβητα μέσω του σωλήνα. Μόνο μετά από αυτή την απόσταση γίνεται μια στροφή.
 • Εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αν δεν σχηματιστεί συμπύκνωση, πρέπει να τοποθετηθεί τσέπη για τον καθαρισμό και την αποστράγγιση του συμπυκνώματος.
 • Εάν ο λέβητας είναι δάπεδο, γίνεται ένα άκαυστο υπόστρωμα κατασκευασμένο από αμίαντο και μεταλλικά φύλλα. Ένα καζάνι είναι εγκατεστημένο στο μεταλλικό φύλλο.
 • Όταν η καπνοδόχος περνάει μέσα από τους τοίχους, αν είναι από καύσιμο υλικό, πραγματοποιείται πυρκαγιά 0,5 μέτρα πάνω και κάτω.

Απαιτήσεις για την καμινάδα, η οποία διατρέχει κατακόρυφα μέσω οροφών της οροφής και της οροφής

 • Η απόσταση δεν υπερβαίνει τα δύο μέτρα κατά μήκος του άξονα.
 • Η πυροστεγανωτική σφραγίδα τοποθετείται στην οροφή.
 • Η ζώνη πρόσβασης κρύου αέρα είναι εφοδιασμένη με θερμομόνωση.
 • Η θήκη για συμπύκνωση και καθαρισμό γίνεται σε απόσταση ενός μέτρου.
 • Στην κορυφή του σωλήνα, η θερμομόνωση πρέπει να τερματίζεται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 0,1 μέτρα.

Η απόσταση από το κάτω μέρος του λέβητα μέχρι την κορυφή της καμινάδας είναι τουλάχιστον πέντε μέτρα.

Η διάμετρος της καμινάδας στον λέβητα που εγκαθίσταται από τον κατασκευαστή πρέπει να είναι ίση με τη διάμετρο της καμινάδας που φεύγει από το δωμάτιο. Οι λέβητες με μικρότερη διάμετρο, της τάξεως των 80 mm, συναντώνται. Η κανονική εσωτερική διάμετρος της καμινάδας είναι 130 mm.

Στο τέλος των εργασιών τοποθέτησης και τοποθέτησης στα κανάλια του εξωτερικού σωλήνα, στο κάτω μέρος της καπνοδόχου πρέπει να τοποθετηθεί μια καλύπτρα καθαρισμού. Όταν η βρωμιά και τα συντρίμμια συγκεντρώνονται στο επίπεδο της καπνοδόχου, η ώθηση σταματά να λειτουργεί. Για το λόγο αυτό, στο κάτω μέρος τοποθετείται μια τσέπη καθαρισμού.

Υπολογισμός του φυσικού συστήματος εξαερισμού

Για να επιλέξετε τον εξαερισμό, πρέπει να γνωρίζετε τις απαιτήσεις για το χώρο του λέβητα. Τα κανονιστικά έγγραφα δεν προσδιορίζουν την ακριβή έκταση των χώρων. Αλλά το ελάχιστο ύψος στις οδηγίες για την τοποθέτηση των μονάδων πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 μέτρα. Οι υπηρεσίες αερίου, γενικά, καθοδηγούνται από την Οδηγία MDS 41-2.2000. Ενώ το SNiP συνιστά τη χρήση ενός δωματίου 2,2 μέτρων.

 • 0,7 μετρητή περάσει,
 • συν το πλάτος του ίδιου του λέβητα είναι σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και τους κανόνες.
 • σύμφωνα με την οδηγία 1 μέτρο είναι το πλάτος της διόδου,
 • συν το πλάτος του λέβητα.

Συνολικά 1,5 μέτρα.

Εάν η ένταση του λέβητα είναι 15 m 3 Το ύψος της οροφής από το δάπεδο του λέβητα στο δάπεδο έως το κάτω μέρος της οροφής ή της οροφής είναι 3 μέτρα. Στη συνέχεια, η περιοχή του λέβητα θα είναι 5 m2 15: 3 = 5

Εάν το ύψος του λεβητοστασίου είναι 2,5 μέτρα, 15: 2,5 = 6 m2. Έτσι, η περιοχή του λεβητοστασίου μέσα στο δωμάτιο διαφέρει.

 • Ύψος 2,5 μέτρα.
 • Πλάτος 1,5 μέτρων.
 • Όγκος 15 m 3


Κατά τον υπολογισμό του φυσικού αερισμού λαμβάνεται υπόψη:

 • Όγκος του λεβητοστασίου.
 • Η ταχύτητα του αέρα μέσω των αγωγών εξαερισμού.
 • Η αναλογικότητα του ύψους του λεβητοστασίου με τον συντελεστή πολλαπλασιασμού ανταλλαγής αέρα.

Παράδειγμα υπολογισμού της ανταλλαγής αέρα

 • Ο όγκος του λέβητα: 33,6 m 3.
 • Υπολογισμός της ανταλλαγής αέρα: (6m -2,8m) x 0,25 + 3 = 3,8, όπου

6 m - βέλτιστο ύψος οροφής:

2.8 m πραγματικό ύψος οροφής.

3m 3 αύξηση της πολλαπλότητας αέρα για κάθε μέτρο μείωσης της οροφής.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τον πίνακα κανόνων και κανόνων, προσδιορίζεται η διάμετρος των σωλήνων που είναι αναγκαίοι για τον αερισμό για ένα φυσικό σύστημα τουλάχιστον 200 mm.

Η σωστή εγκατάσταση του εξοπλισμού

Οι λόγοι για την αποτυχία των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι απλές. Η καμινάδα δεν καθαρίζεται, το μονοξείδιο του άνθρακα επιστρέφεται στο διαμέρισμα ή η στήλη αερίου έχει τοποθετηθεί λανθασμένα. Είναι σημαντικό να επιλέξετε και να εκτελέσετε σωστά την εγκατάσταση.

Πώς να εγκαταστήσετε καμινάδες

 1. Στον τοίχο μια τρύπα ωθείται προς τα έξω:
 2. Από την πλευρά του δρόμου η δομή ανεβαίνει στην κορυφή.
 3. Συνενώνεται με το τοίχωμα, σφίγγεται με σφιγκτήρες.

Η εσωτερική καμινάδα ανεβαίνει από το λέβητα στην οροφή, χωρίς να βγαίνει από το σπίτι. Περνάει μέσα από όλα τα ανώτατα όρια και πηγαίνει στην οροφή. Μια τέτοια καμινάδα γίνεται συνήθως δύο στρώσεων. Μεταξύ των στρωμάτων τοποθετείται ένα μονωτικό υλικό ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα πυρκαγιάς από τη θέρμανση της καμινάδας και την προστασία της από τη συμπύκνωση.

Εξόρυξη για λέβητα αερίου και κανόνες για την τοποθέτησή του σε ιδιωτική κατοικία

Όταν χρησιμοποιείτε λέβητα αερίου ως ανεξάρτητη πηγή θέρμανσης και θέρμανσης σε ιδιωτική κατοικία, πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι απαιτήσεις για τη λειτουργία του εξοπλισμού. Μία από τις κύριες απαιτήσεις για τη λειτουργία του λέβητα είναι η οργάνωση του εξαερισμού, που απαιτείται ανεξάρτητα από τον τύπο της μονάδας.

Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τα χαρακτηριστικά του δωματίου και τη δύναμη του εξοπλισμού.

Τι είναι ο εξαερισμός;

Το κύριο έργο του εξολκέα όταν χρησιμοποιεί εξοπλισμό αερίου είναι η αφαίρεση του αερίου από το χώρο των προϊόντων καύσης. Δεύτερος σκοπός του εξαερισμού - αντλώντας από το χώρο αερίου κατά τη διάρκεια διαρροών.

Προσοχή παρακαλώ! Ακόμη και η ελάχιστη ποσότητα μονοξειδίου του άνθρακα είναι θανατηφόρα για τον άνθρωπο. Θυμηθείτε επίσης ότι ένα μείγμα αερίου και οξυγόνου - ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, το οποίο, με μια τυχαία σπίθα, μπορεί να μετατρέψει ένα σπίτι σε ερείπια.

Επιπλέον, ο εξαερισμός έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση του εξοπλισμού. Μια επαρκής παροχή αέρα βελτιώνει την καύση αερίου στο θάλαμο καύσης, η οποία γενικά αυξάνει την απόδοση της μονάδας αερίου.

Αν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος όγκος αέρα (οξυγόνο), το καύσιμο καίγεται άσχημα, η ποσότητα θερμότητας που απελευθερώνεται μειώνεται και η κατανάλωση του μείγματος αερίου αυξάνεται.

Έτσι, η οργάνωση της κουκούλας κατά τη λειτουργία του λέβητα είναι απαραίτητη:

 • για την αφαίρεση του μονοξειδίου του άνθρακα από το κτίριο.
 • να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού αερίου ·
 • Για να αφαιρέσετε το αέριο από το δωμάτιο με τυχαίες διαρροές.

Εάν χρησιμοποιείται ισχυρή μονάδα αερίου για θέρμανση, η κακή ποιότητα της κουκούλας οδηγεί σε απόφραξη του θαλάμου καύσης. Τα υπόλοιπα προϊόντα καύσης καυσίμων φράζουν τον αεραγωγό, συνεπώς η εσωτερική διάμετρος μειώνεται και μερικά από τα μονοξείδια του άνθρακα εισέρχονται στο δωμάτιο.

Απαιτήσεις για χώρους

Η χρήση αερίου για θέρμανση, με όλα τα πλεονεκτήματά του, μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη, επομένως, κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού αερίου, επιβάλλονται ορισμένες απαιτήσεις στο δωμάτιο όπου σχεδιάζεται η εγκατάσταση του λέβητα αερίου.

Εάν η ισχύς της μονάδας δεν υπερβαίνει τα 30 kW και προβλέπεται η εγκατάσταση του εξοπλισμού στην κουζίνα, ο κατάλογος των απαιτήσεων που πρέπει να τηρούνται περιλαμβάνει:

 • Η διακόσμηση των τοίχων πρέπει να είναι κατασκευασμένη από πυρίμαχο υλικό,
 • η επιφάνεια του δωματίου είναι από 4 m²,
 • το ελάχιστο ύψος οροφής είναι 2,2 m,
 • η συνολική επιφάνεια των παραθύρων είναι από 3 cm² έως 1 m² του δωματίου,
 • η απόσταση από το λέβητα στον τοίχο είναι τουλάχιστον 10 cm,
 • τα παράθυρα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παράθυρα ή τραβέρσες για δωρεάν αερισμό.

Οι πιο ισχυροί λέβητες εγκαθίστανται σε χωριστά δωμάτια. Ο κατάλογος των απαιτήσεων στον χώρο εγκατάστασης παραμένει αμετάβλητος, αυξάνεται μόνο ο όγκος του λέβητα (στα 60 kW η επιφάνεια του λέβητα πρέπει να είναι από 15 m²).

Δώστε προσοχή! Παραβλέποντας ακόμη και μία από τις απαιτήσεις, οι ρήτρες μειώνουν δραματικά την ασφάλεια του εξοπλισμού αερίου και επίσης μειώνουν την αποδοτικότητα (απόδοση) του λέβητα.

Είδη εξαερισμού

Ο εξαερισμός στο δωμάτιο όπου είναι εγκατεστημένος ο λέβητας αερίου μπορεί να είναι δύο τύπων:

 1. Φυσικά.
 2. Αναγκασμένη (τεχνητή).

Με φυσική εκχύλιση, ο αέρας κυκλοφορεί στο χώρο του λέβητα χωρίς τη χρήση πρόσθετων συσκευών, όταν χρησιμοποιείται εξαναγκασμένος εξαερισμός, φουσκωμένοι ανεμιστήρες αέρα εγκαθίστανται για να φουσκώσουν την μάζα του αέρα.

Με ισχύ λέβητα έως 30 kW, στις περισσότερες περιπτώσεις οργανώνεται φυσικός αερισμός. Για το σκοπό αυτό, ανοίγει ένα άνοιγμα με διάμετρο 15 cm στο εξωτερικό τοίχωμα του λέβητα.

Ένας πλαστικός σωλήνας με κατάλληλη διάμετρο εισάγεται στην οπή εξαερισμού και το άνοιγμα εξαερισμού κλείνει με μια σχάρα για να αποφεύγεται η είσοδος βρωμιών, πτηνών και ποντικών στο δωμάτιο.

Η φυσική συσκευή εξαερισμού δεν τελειώνει εκεί. Από την πλευρά του λέβητα, είναι εγκατεστημένη μια βαλβίδα αντεπιστροφής στο σωλήνα διακλάδωσης, το κύριο καθήκον του οποίου είναι να αποτρέψει την εισροή αέρα από το δρόμο. Ο αέρας τρυπιέται στον τοίχο κοντά στο λέβητα, οπότε ο αέρας θα εισέλθει γρήγορα στον κλίβανο και θα βοηθήσει στην καύση καυσίμων.

Είναι επίσης επιθυμητή η τοποθέτηση ενός προστατευτικού καλύμματος επάνω από τον αγωγό εξαερισμού από την πλευρά του δρόμου, το οποίο θα προστατεύει από τη βροχή και θα εμποδίζει την εισροή όμβριων υδάτων στο δωμάτιο.

Προσοχή παρακαλώ! Ο φυσικός αερισμός δεν αποτελεί εγγύηση 100% για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού αερίου, καθώς, σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο αέρας στο χώρο του λέβητα πρέπει να ενημερώνεται σε μία ώρα τρεις φορές. Η φυσική εξάτμιση εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες (εξωτερική θερμοκρασία, αιολική ενέργεια κλπ.) Και δεν μπορεί να εγγυηθεί την κατάλληλη ποσότητα εισροής αέρα.

Κατά την οργάνωση του εξαναγκασμένου εξαερισμού, στον ανεμιστήρα είναι εγκατεστημένος ένας ανεμιστήρας. Η ισχύς του ανεμιστήρα εξαρτάται από το τμήμα του καναλιού, το μέγεθος του δωματίου και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού αερίου. Επίσης, κατά την επιλογή ανεμιστήρα, λάβετε υπόψη το μήκος, τη διαμόρφωση του αγωγού και τον αριθμό των καμπυλών του καναλιού εκροής.

Είναι δυνατή η εγκατάσταση εξαναγκασμένου εξαερισμού μόνο στην εκροή ή την εισροή αέρα, αλλά η καλύτερη επιλογή είναι ένας ανεμιστήρας που λειτουργεί σε δύο τρόπους.

Παράδειγμα υπολογισμού εξαναγκασμένου εξαερισμού

Για έναν συγκεκριμένο λέβητα και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου είναι εγκατεστημένη η μονάδα, εφαρμόζεται σύστημα εξαερισμού με ορισμένες παραμέτρους, στον υπολογισμό του οποίου:

 • χωρητικότητα του λέβητα,
 • μέγεθος δωματίου,
 • χαρακτηριστικά της διαμόρφωσης του συστήματος θέρμανσης.

Με βάση αυτούς τους παράγοντες υπολογίζεται η μέθοδος παροχής αέρα και η διάμετρος και το μήκος του αγωγού.

Μόνο ένας ακριβής υπολογισμός και ένας αρμόδιος οργανισμός του καλύμματος αποτελεί εγγύηση για την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του λέβητα αερίου.

Ένας υπολογισμός κατά προσέγγιση για ένα σύστημα εξαναγκασμού εξαερισμού σε δωμάτιο 4 με 3 μέτρα με ύψος οροφής 2,2 m:

 1. Πρώτα πρέπει να υπολογίσετε την ένταση του δωματίου: 4 x 3 x 2,2 = 26,4 m³, στρογγυλοποίηση προς τα πάνω (27 m³).
 2. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο αέρας πρέπει να αλλάξει σε μια ώρα τρεις φορές, από αυτό προκύπτει ότι η ισχύς του ανεμιστήρα πρέπει να είναι 81, m3 ανά ώρα. Αυτός ο υπολογισμός δεν λαμβάνει υπόψη την αντοχή του αέρα κατά τη διέλευση από την καμινάδα.
 3. Για ακρίβεια 81 m³ είναι απαραίτητο να προσθέσετε 40%. Ως αποτέλεσμα, λαμβάνετε μια εικόνα που καθορίζει την απαιτούμενη ισχύ ανεμιστήρα στο 113,4, με στρογγυλοποίηση - 114 m3 ανά ώρα.

Εγκαταστήστε την κουκούλα για τον λέβητα

Για μια συσκευή εξαναγκασμένης πρόωσης για ένα λέβητα αερίου, θα χρειαστείτε:

 • ανεμιστήρα με βαλβίδα ελέγχου,
 • ένα πλέγμα για ένα άνοιγμα εξαερισμού,
 • αγωγός αέρα από PVC.

Μπορείτε να κάνετε χωρίς ανεμιστήρα, χωρίς βαλβίδα ελέγχου, αλλά αυτό θα μειώσει το επίπεδο ασφάλειας στο δωμάτιο. Ο αεραγωγός επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη τη διάμετρο του ανεμιστήρα.

 1. Διάταξη διάταξης για τον αγωγό αέρα.
 2. Τρυπώντας τις οπές με ένα διατρητικό εργαλείο.
 3. Τοποθετήστε το σωλήνα PVC μέσα στην οπή διάτρησης.
 4. Στερέωση του αφρού συναρμολόγησης των ρωγμών μεταξύ του τοίχου και του σωλήνα.
 5. Εγκατάσταση του ανεμιστήρα.
 6. Εγκατάσταση σχάρας εξαερισμού.

Όταν διάτρησης οπών αγωγού πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διάμετρο του σωλήνα και να προσθέσει σε αυτό 1 cm έως εισάγετε απρόσκοπτα τον αγωγό και σχισμές οι οποίες σχηματίζεται έτσι μπορεί να επισκευαστεί γρήγορα με αφρό.

Συστάσεις για την εγκατάσταση καπνοδόχων

Για μεγαλύτερη απόδοση του λέβητα αερίου και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τους γενικούς κανόνες κατά την εγκατάσταση μιας κάθετης καμινάδας:

 1. Το τμήμα της καπνοδόχου πρέπει να αντιστοιχεί στη διάμετρο του σωλήνα διακλάδωσης στον λέβητα. Συνήθως, οι οδηγίες προς τη μονάδα αερίου υποδεικνύουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά της καμινάδας. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία θα καταστήσει τη λειτουργία του εξοπλισμού αερίου ασφαλή και αποτελεσματική.
 2. Το ελάχιστο ύψος πάνω από την κορυφογραμμή της οροφής δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 0,5 μέτρα.
 3. Ο αριθμός των γόνατων στην καμινάδα δεν υπερβαίνει τα τρία.
 4. Είναι υποχρεωτικό να τοποθετείτε προστατευτικό προστατευτικό κάλυμμα, παράθυρο επιθεώρησης και παγίδα ατμού.

Χαρακτηριστικά του εξαερισμού στο λεβητοστάσιο

Ο κύριος ρόλος του συστήματος εξαερισμού είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας ανταλλαγής αέρα σε ένα δωμάτιο, ένα κτίριο ή σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Διάφορες επιλογές χρησιμοποιούνται για τον αερισμό των κτιρίων. Ο αερισμός του λεβητοστασίου είναι επίσης σημαντικός.

Για τη διάθεση βλαβερών αερίων ουσιών στο χώρο του λέβητα, είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί εξαερισμός

Γιατί χρειάζεται ο εξαερισμός;

Ο εξαερισμός στο λέβητα μιας ιδιωτικής κατοικίας επιτρέπει την έγκαιρη και αποτελεσματική απομάκρυνση πτητικών εκρηκτικών αερίων ουσιών από τις εγκαταστάσεις, καθιστώντας ασφαλές να παραμείνει κάποιος όχι μόνο στο λέβητα, αλλά σε ολόκληρη την κατοικία.

Η ανταλλαγή αέρα είναι απαραίτητη για όλους τους εγκατεστημένους λέβητες: φυσικό αέριο, ηλεκτρικό και στερεό καύσιμο. Η αυξημένη συγκέντρωση προϊόντων καύσης στον αέρα μπορεί να οδηγήσει σε δηλητηρίαση του ανθρώπινου σώματος και ακόμη και στο θάνατό του. Μόνο το 0,2% του φυσικού αερίου σε περιορισμένο χώρο αποτελεί απειλή για την ανθρώπινη υγεία, συνεπώς η σημασία της ανταλλαγής αέρα στο χώρο του λέβητα είναι αναμφισβήτητη.

Ο εξαερισμός είναι επίσης σημαντικός για έναν άλλο λόγο. Στο λεβητοστάσιο σε ιδιωτικό σπίτι, κατά τη λειτουργία των λεβήτων, απελευθερώνεται μεγάλη ποσότητα θερμικής ενέργειας. Εάν το σύστημα εξαερισμού δεν είναι εγκατεστημένο και ο εξοπλισμός είναι εξοπλισμένος με συνηθισμένο καπό, υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας οπίσθιας ώσης. Διευκολύνει την απορρόφηση αερίων ουσιών στο ίδιο το δωμάτιο. Ως εκ τούτου, ο εξαερισμός σε ένα λέβητα σε ένα ιδιωτικό σπίτι είναι μια αναγκαιότητα που πληροί όλους τους οικοδομικούς κώδικες και κανόνες.

Στο χώρο του λέβητα είναι σημαντικό να εγκαταστήσετε ένα σύστημα εξαερισμού, καθώς πληροί όλα τα πρότυπα

Χαρακτηριστικά σχεδίασης της συσκευής εξαερισμού

Πριν από την έναρξη της κατασκευής, είναι απαραίτητο να μελετηθούν όλοι οι κανόνες του SNiP όσον αφορά όχι μόνο τη θέση του μεμονωμένου εξοπλισμού αλλά και την ανάγκη χρήσης συστημάτων αερισμού.

Η λειτουργία του εξοπλισμού του λέβητα πρέπει να προσεγγίζεται με προσοχή, χωρίς να παραβλέπονται οι κανόνες ασφαλείας. Το σημαντικότερο μέρος του είναι το σύστημα εξαερισμού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές σχεδίων που είναι αποτελεσματικά για την εξασφάλιση εξαερισμού υψηλής ποιότητας, τα οποία πρέπει να πληρούνται από τους κανόνες του SNiP.

Για τα αέρια, τα στερεά καύσιμα και τους ηλεκτρικούς λέβητες υπάρχουν χαρακτηριστικά κτιρίου, αλλά ορισμένοι παράγοντες αφορούν εξοπλισμό οποιουδήποτε τύπου. Περιλαμβάνουν:

 1. Η είσοδος αέρα παρέχεται μέσω ενός διαμπερούς εξαερισμού στον τοίχο ή μέσω ειδικά εγκατεστημένων αγωγών εξαερισμού.
 2. Η κουκούλα τοποθετείται στην κορυφή του δωματίου - στον τοίχο ή στην οροφή.
 3. Ο προσδιορισμός της διαμέτρου των αεραγωγών πρέπει να πραγματοποιείται σε αναλογία 30 τετραγωνικών εκατοστών της επιφάνειας διατομής του σωλήνα ανά 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο. χωρητικότητα του λέβητα για όλο το σύστημα. Αν η ροή του αέρα είναι μέσα από μια διαμπερή οπή, το ίδιο ποσοστό είναι 8 τετραγωνικά μέτρα. δείτε την τομή.
 4. Εγκαθιστώντας την κουκούλα, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα πρόσθετο παράθυρο επιθεώρησης για τον καθαρισμό του σωλήνα του λέβητα σε μια ιδιωτική κατοικία. Πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 25-35 cm από το σημείο σύνδεσης της κουκούλας στον άξονα εξαερισμού.

Ο συνηθισμένος εξαερισμός για ορισμένους τύπους εξοπλισμού είναι το μόνο προσιτό και φθηνό ζήτημα παροχής ενός μικροκλίματος ποιότητας όχι μόνο στο ίδιο το λέβητα αλλά και σε όλο το σπίτι. Για άλλους, ο απαιτούμενος αερισμός επιτυγχάνεται μόνο κατά τη λειτουργία του στοιχείου αέρα τροφοδοσίας με εξαγωγή. Επιπλέον, ο λέβητας αερίου πρέπει να τροφοδοτείται με εναλλαγή αέρα τριών ωρών.

Αύξηση του αριθμού των συστημάτων αέρα εξαερισμού για λέβητες φυσικού αερίου, λόγω του γεγονότος ότι ο εν λόγω εξοπλισμός κατά τη λειτουργία καίει μια μεγάλη ποσότητα οξυγόνου, δηλαδή. Ε Κατά τη διαδικασία καύσης του παιχνιδιού αέρα του ίδιου του λέβητα. Σε περιοχές με ανεπαρκή εξαερισμό δωμάτιο διαθέτει πολύ γρήγορα μια απόδοση μείωση του λέβητα. Αυτό οδηγεί στην εμφάνιση της αντίστροφης ώσης.

Πού είναι καλύτερο να εγκατασταθεί;

Ο υπολογισμός του αερισμού του χώρου του λέβητα αρχίζει με το τμήμα της κατοικίας στο οποίο βρίσκεται η συσκευή θέρμανσης.

Ο υπολογισμός του εξαερισμού στο χώρο του λέβητα εξαρτάται από το πού βρίσκεται η συσκευή θέρμανσης

 • σε ένα ανεξάρτητο κτίριο.
 • στη σοφίτα.
 • στο συνημμένο τμήμα του σπιτιού.
 • σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο που προορίζεται για τον εν λόγω εξοπλισμό.

Οι λέβητες που λειτουργούν με καύση υγροποιημένου αερίου απαγορεύεται να τοποθετούνται σε υπόγεια. Η ειδική βαρύτητα του ίδιου του αερίου είναι πολύ υψηλότερη από τον κανονικό αέρα, οπότε σε περίπτωση διαρροής, η εξάπλωσή του στο κελάρι μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά. Για τα ιδιωτικά σπίτια, τα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης με φυσικό αέριο απαιτούν μια τριετή ανταλλαγή αέρα, η οποία θα απομακρύνει το επεξεργασμένο αέριο τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά από τον χώρο κατοικίας.

Σύμφωνα με τους κανόνες, ο εξαερισμός στο χώρο του λέβητα με εξοπλισμό αερίου αποτελεί αναγκαιότητα. Σε ισχύ άνω των 30 kW, απαγορεύεται η εγκατάσταση λέβητων στο οικιστικό τμήμα του σπιτιού. Ένας λέβητας χωρητικότητας κάτω των 30 kW μπορεί να τοποθετηθεί στην κουζίνα.

Έχοντας αποφασίσει να εγκαταστήσετε ένα τέτοιο λέβητα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις: η περιοχή του δωματίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 τετραγωνικά μέτρα, και το ύψος της οροφής - 2 μέτρα. Στην κουζίνα ή σε άλλο δωμάτιο θα πρέπει να υπάρχουν παράθυρα, των οποίων η έκταση είναι τουλάχιστον 3 τετραγωνικά μέτρα. cm ανά 1 κου. m του χώρου.

Ο εξαερισμός του λέβητα φυσικού αερίου είναι υποχρεωμένος να παρέχει άνεση και ασφάλεια. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να παρακολουθείται η οργάνωση της διαδικασίας μιας ποιοτικής εισροής καθαρού αέρα. Όταν ο λέβητας βρίσκεται στην κουζίνα, η εσωτερική πόρτα βρίσκεται με ένα διάκενο μεταξύ του δαπέδου (τουλάχιστον 1 cm). Και ο ίδιος ο εξοπλισμός θέρμανσης πρέπει να εγκατασταθεί δίπλα στον τοίχο, προστατευμένος από την ανάφλεξη. Το ελάχιστο χάσμα ανάμεσα στη συσκευή και το διαμέρισμα είναι 1 cm.

Βασικοί κανόνες εγκατάστασης

Για να γνωρίζουμε τις πληροφορίες σχετικά με το τι θα πρέπει να παρέχει αερισμό για τα λεβητοστάσια, είναι δυνατόν στους κανόνες του SNiP. Ορίζουν όλα τα πρότυπα που πρέπει να τηρούνται όταν εργάζεστε με λέβητες αερίου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εξής:

 1. Ο αερισμός στο λέβητα με λέβητα αερίου είναι απαραίτητος και ο σωλήνας εξαγωγής είναι τοποθετημένος κάτω από την οροφή.
 2. Μπορείτε να κάνετε αερισμό στο λέβητα μιας ιδιωτικής κατοικίας, που λειτουργεί από φυσικό βύθισμα ή από μηχανικό.
 3. Το ελάχιστο μέγεθος του καναλιού αέρα για τη ροή του αέρα είναι 15 cm.
 4. Για την ορθή χρήση του συστήματος εξαερισμού, τοποθετείται μια βαλβίδα αντεπιστροφής στο εσωτερικό των αγωγών τροφοδοσίας και εξαγωγής, οι οποίες πρέπει να εξασφαλίζουν την κίνηση της ροής του αέρα σε μία μόνο κατεύθυνση.

Εάν αποφασίσετε να εγκαταστήσετε ένα σύστημα αερισμού φυσικού τύπου με τα χέρια σας, τότε πρέπει να προσέξετε τους προκαταρκτικούς υπολογισμούς υψηλής ποιότητας.

Ο απλός εξαερισμός μερικές φορές αποτυγχάνει. Για μια ώρα εργασίας, παρέχει μια πλήρη αλλαγή του αέρα στο δωμάτιο τουλάχιστον 3 φορές. Αν η δημιουργία ενός συμβατικού φυσικού κυκλώματος είναι δύσκολη για κάποιο λόγο, τότε χρησιμοποιούνται ανεμιστήρες. Αυτές οι συσκευές δημιουργούν την απαραίτητη έλξη με μια τεχνητή μέθοδο.

Ένα άλλο σημαντικό μέρος του συστήματος θέρμανσης και εξαερισμού είναι η καμινάδα. Ο σχεδιασμός και η ποιότητά του πάνω από 70% επηρεάζουν την απόδοση του εξαερισμού. Ακόμη και για οικιακούς λέβητες που είναι εγκατεστημένοι στην κουζίνα, πρέπει να ξέρετε πώς να το κατασκευάσετε σωστά.

Καμινάδα - ένα σημαντικό μέρος των συστημάτων θέρμανσης και εξαερισμού

Χαρακτηριστικά της κατασκευής της καμινάδας

Η σωστή διάταξη του συστήματος εξαερισμού στο χώρο του λέβητα με εξοπλισμό αερίου δεν μπορεί να συμβεί χωρίς καμινάδα. Πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 1. Η καπνοδόχος πρέπει να προστατεύει το χώρο του χώρου από τη σκόνη, την καύση και τη βρωμιά. Φροντίστε για τη μέγιστη στεγανότητα του ίδιου του σωλήνα. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται μια τεχνολογία καπνοδόχου δύο επιπέδων από μεταλλικό κιβώτιο και αμιαντοτσιμέντο.
 2. Το ύψος του εξωτερικού μέρους της καπνοδόχου πρέπει να βρίσκεται πάνω από το μέγιστο σημείο της οροφής. Η ελάχιστη απόσταση από την κορυφογραμμή στέγης είναι 2 μ.
 3. Η διάμετρος του άξονα εξαερισμού του σπιτιού είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος του σωλήνα εξάτμισης του ίδιου του λέβητα. Για κάθε τύπο εξοπλισμού, υπάρχουν δικά του πρότυπα υπολογισμού.

Αφού αποφάσισαν να χτίσουν μια καμινάδα με τα χέρια τους, πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει τους κανόνες του SNiP.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την επιθυμητή διάμετρο του συστήματος εξάτμισης. Για τους λέβητες αερίου, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 30 kW, συνιστάται η χρήση σωλήνα έως 130 mm. Εάν ο λέβητας είναι 40 kW - 175 mm και στα 55 kW - 195 mm. Εάν η χωρητικότητα του εξοπλισμού υπερβαίνει το 80 kW, είναι σημαντικό να εγκαταστήσετε σωλήνα διαμέτρου 230 mm.

Για την κατασκευή αερισμού με τα δικά τους χέρια, άλλα χαρακτηριστικά είναι σημαντικά. Όταν επιλέγετε ένα σχέδιο για μια καμινάδα, το φύλλο χάλυβα είναι η καλύτερη επιλογή. Τα κατάλληλα φύλλα είναι ανοξείδωτου χάλυβα ή γαλβανισμένα. Η ίδια η κατασκευή πρέπει να είναι απλή χωρίς εμπόδια, το πάχος της θα πρέπει να είναι ίσο σε οποιοδήποτε από τα τμήματα της, και στην πλευρά του λεβητοστασίου γίνεται παράθυρο επιθεώρησης.

Αναγκαστικός εξαερισμός του λεβητοστασίου

Η μηχανική πρόσφυση είναι ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος για την παροχή εναλλαγής αέρα από τη φυσική δύναμη. Καταφεύγουν σε τέτοιο εξοπλισμό λόγω της αδυναμίας εγκατάστασης συμβατικού συστήματος ή λόγω της αναποτελεσματικότητάς του.

Η κύρια διαφορά μεταξύ του τεχνητού αερισμού είναι η παρουσία ενός ανεμιστήρα ή αρκετών συσκευών. Πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με το μέγεθος του καναλιού αέρα και την ικανότητα εναλλαγής αέρα.

Με τη βοήθεια των ανεμιστήρων, ο αέρας μπορεί να εισρεύσει μέσα και έξω από το λέβητα. Χρησιμοποιούνται συσκευές τροφοδοσίας και εξαγωγής. Η απαιτούμενη ποιότητα αερισμού καθορίζεται πριν από την εγκατάσταση. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι κανόνες αυτοί:

 • ο λέβητας δαπέδου απαιτεί αύξηση της απαιτούμενης τιμής ανταλλαγής αέρα με περιθώριο 30-40%.
 • Η ισχύς της συσκευής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του καναλιού αέρα.
 • για καθιστικά στο οποίο είναι εγκατεστημένο εξοπλισμό θέρμανσης, εξοπλισμός εξαερισμού δύναμη συλλέγονται από την τιμή - V * 3 (V - όγκος, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο V = a * b * c, όπου a και b - μήκος των πλευρών του δωματίου, και με - του ύψος).

Για τους μικρούς λέβητες με λέβητα χαμηλής ισχύος, είναι κατάλληλο ένα σύστημα ανεμιστήρων, το οποίο αυξάνει τη δύναμη του απορροφητήρα ή της εισαγωγής αέρα. Είναι σημαντικό να επιλέξετε εξειδικευμένα μοντέλα κατασκευασμένα σε μεταλλικό περίβλημα. Οι πλαστικοί ανεμιστήρες δεν είναι κατάλληλοι για εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας. Τέτοιες συσκευές είναι κατάλληλες μόνο για τον αγωγό παροχής αέρα.

Δημοφιλή συστήματα υποχρεωτικού αερισμού με αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση. Μόλις ο λέβητας είναι ανοιχτός, ο κινητήρας εξαερισμού αρχίζει. Όταν την απενεργοποιήσετε, το σύστημα απενεργοποιείται επίσης. Μια τέτοια αυτοματοποίηση αποκλείει την επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα.